Ponúkajú to, čo majú

29.máj 2014

Ponúkajú to, čo majú

Rastislavovi Denďúrovi zlatý diplom za najlepšiu pálenku

Rastislavovi Denďúrovi zlatý diplom za najlepšiu pálenku

Každoročné oslavy Petrovčanov známe pod názvom Deň Petrovca bežne trvajú dva či tri dni a tohto roku prebiehali od piatka 23. do nedele 25. mája. Tentoraz však nasledovali tesne po živelnej pohrome vyvolanej záplavami a po trojdňovom smútku v krajine. Z toho dôvodu úvodné piatkové podujatia vyzneli tichšie ako to býva zvykom.

Sobota 24. mája vlastne bola ústredným dňom oslavy Dňa Petrovca a v rámci neho prím patril festivalu klobás a tort. Na rozdiel od minulých rokov, keď programy boli sústredené vo Vrbare, teraz ich organizátori umiestnili na Námestie slobody, na nádvorie Miestneho spoločenstva a do priľahlého parku v strede osady. Predtým ako sa návštevníci dali do štipľavých klobások či chutných tort, aktivisti Červeného kríža a Združenia diabetikov im od rána ponúkali, aby si vymerali hladinu cukru v krvi a krvný tlak. Festival kvetín a predajná výstava kvetov, sadeníc a kríkov tohto roku bola čo do rozsahu skromnejšia, ale zato jarmoková ulica tiahnuca od pomníka a povedľa kostola aj tohto roku ponúkala množstvo obsahov. V stánkoch mládežnícke združenia a miestne spolky predstavili svoju činnosť, návštevníkov zoznámili so starými remeslami a na predaj ponúkali svoje výrobky. Nechýbala ani svieža a údená klobása, koláče, maškrty, med a včelárske výrobky a iné drobnosti. Spolok petrovských žien bol veľmi aktívny. Návštevníkom ponúkol i vynovenú etnografickú výstavu pod názvom Do vienka osláv Dňa Petrovca, ale aj predajnú výstavu 30 prichystaných tort a dva kotly svadobnej kapusty, ktorú ponúkli aj účastníkom programov. K tomu ženy sa spolu s inými spolkami a združeniami z Petrovca a okolia prezentovali aj ručnými prácami.

Vôňa čerstvo smaženej klobásy rozvoniavala námestím a lákala návštevníkov

Vôňa čerstvo smaženej klobásy rozvoniavala námestím a lákala návštevníkov

Napoludnie na skromnom javisku predseda Rady Miestneho spoločenstva Petrovec Ján Rybovič po minútke ticha venovanej obetiam záplav slávnostne otvoril tohtoročné Dni Petrovca. Predtým ako pokračovali s bohatým a obsažným programom na námestí, prítomným sa v mene Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade krátko prihovorili Juraj Sabo, viceprimátor družobného mesta Martin Milan Malík, predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová. Po umeleckom programe animátori pre najmladších a deti rozličných vekových kategórií prichystali súťaže, dielne a hry bez hraníc. Novinkou na Dni Petrovca bolo defilé skupiny 15 atraktívnych mažoretiek z Belej Crkvy. Návštevníci sa ulicami Petrovca mohli zviezť aj na fiakri a pobaviť sa pri súťažiach o najsilnejšieho muža Srbska a vo viacerých silových športoch.

Víťaz súťaže o najlepšiu údenú klobásu Vlastislav Hrubík a petrovský richtár Ján Rybovič

Víťaz súťaže o najlepšiu údenú klobásu Vlastislav Hrubík a petrovský richtár Ján Rybovič

Súčasne na nádvorí Miestneho spoločenstva Petrovec prebiehali tradičné súťaže: vo výrobe čerstvej klobásy, o najlepšiu údenú klobásu a o najlepšiu pálenku, zároveň aj predaj tohto značkového petrovského výrobku. Hodnotiace komisie nemali to ani trochu ľahké, keď mali vybrať tie najlepšie klobásy a pálenku, a dobre sa potrápili správne ich vyhodnotiť. Zo 17 skupín, ktoré chystali sviežu klobásu, najviac sa darilo Kysáčanom Rastislavovi Vozárovi, Miroslavovi Greksovi a Jánovi Vozárovi. O druhé miesto sa rozdelili Rastislav Arňaš, Rastislav Zajac a Miroslav Vida s Jánom Kováčom, Karolom Horvátom a Pavlom Topoľským, kým tretie miesto obsadili Samuel a Stanislav Snidovci a Ján a Miroslav Hnilicovci. V kategórii údených klobás komisia za najchutnejšiu vyhlásila klobásu, ktorú priniesol Vlastislav Hrubík, potom nasledovali Ivan Fiebig a Ján Lekár. Rovnaký počet vzoriek – 23, ako to bolo pri údených klobásach, bolo aj v súťaži o najlepšiu pálenku. Zvíťazila hruškovica Rastislava Denďúra. O druhé miesto sa rozdelili Anna Slavková a Vlastislav Tatliak a tretie miesto obsadil Janko Kopčok.

Hodnotenie klobás a pálenky vo vynovených pivničných miestnostiach budovy Miestneho spoločenstva

Hodnotenie klobás a pálenky vo vynovených pivničných miestnostiach budovy Miestneho spoločenstva

Pre milovníkov zajačieho paprikáša hoci sa súťaž nekonala, Združenie drobnochovateľov v Ulici chmeľovej prichystalo paprikáš a v nedeľu aj predajnú burzu domácich zvierat. Okrem oficiálneho programu na nádvorí Podnikateľského a inovačného centra tiež prebiehal obsiahly program a ženský bazár. V rámci bazára si prítomní vypočuli rady o joge a návody, ako osviežiť duch a telo, rady o rýchlej a ľahkej príprave chutného a zdravého pokrmu, pozreli si výstavu výrobkov, služieb a programov podnikateliek z Báčskopetrovskej obce, prezentáciu vína rodiny Dovičinovej, vypočuli si o mliekarenských skúsenostiach rodiny Žiakovej, ako aj rady o súčasných kozmetických trendoch. Vo Vrbare v rovnakom čase prebiehal osobitný program, ale v súkromnej réžii. Podľa zahlásenia pri ľudovej veselici tam vyberali krásku a súťažili vo vypíjaní piva s najdlhšou klobásou.

Nedeľa je v rámci DP tradične športovým dňom, ale predpoludním sa z príležitosti miestneho sviatku po prvýkrát v evanjelickom kostole odbavovali i slávnostné bohoslužby.

 Jaroslav Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs