Podpora rozvoja

29.máj 2014

Podpora rozvoja

22talianGIUSEPPE MANZO, VEĽVYSLANEC TALIANSKA V SRBSKU

– Aj talianske spoločnosti sa zapájajú do pomoci Srbsku, ktoré zasiahli povodne?

– Budeme sa snažiť, aby okrem našich firiem, ktoré už podnikajú v Srbsku, prišli k vám i ďalšie. Na stretnutí s donátormi premiér Vučić podotkol význam hospodárskeho rastu, ktorý je dnes azda aj dôležitejší než predtým. Presvedčený som o tom, že talianske spoločnosti budú k vám naďalej chodiť, tu investovať. Dozvedel som sa čosi, o čom by som vás chcel poinformovať. Nebudem uvádzať žiadne konkrétne mená, no treba vedieť, že talianske spoločnosti podnikajúce v Srbsku zozbierali za niekoľko dní okolo štyristotisíc eur peňažnej pomoci. Je to mimo tej pomoci, ktorú už zabezpečili v hmotnej podobe. Zostáva nám uvažovať o budúcich krokoch, ktoré sú pred Srbskom. Najmä z toho dôvodu, aby sa mohlo viac venovať realizácii svojich priorít ekonomického rozvoja.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs