Oprava petrovskej kostolnej veže

28.máj 2014

Oprava petrovskej kostolnej veže

Petrovská veža zahalená lešením 

Petrovská veža zahalená lešením

Ako súčasť väčšieho projektu generálnej opravy petrovského evanjelického kostola, ktorá trvá už dlhší čas, toho času je aktuálna oprava chrámovej veže, ktorú v máji a júni vykonajú majstri selenčského Slovanu. Miestneho farára Vladislava Ivičiaka sme sa opýtali, ako sa im darí a ako zabezpečili finančné prostriedky.

– Doteraz v rámci opravy kostola vykonali hydroizoláciu stien, potom sa určitý čas steny vysúšali, a tohto roku sme sa podujali ukončiť opravu veže, od krížika smerom dolu. Kde to bude potrebné, bude sa meniť obšívka a aj omietka na miestach, kde je poškodená. Posilní sa drevená konštrukcia veže, ktorú na niektorých miestach na streche kostola treba aj spevniť. Po ukončení opravy veže zvonku a z čelnej strany kostola sa vynoví kompletná omietka, ktorú potom treba vylíčiť. Plánujeme líčiť aj vnútro kostola, ale zachováme všetky ornamenty, lebo budova je pod ochranou štátu. Prostriedky na opravu veže máme zabezpečené. Našu iniciatívu podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorá poskytla milión dinárov. Vďaka predsedníčke Anne Tomanovej-Makanovej sme získali aj podporu vlády AP Vojvodiny v rovnakej sume na financovanie opravy kostolnej veže, ktorá by mala zhruba stáť 20-tisíc eur. Na opravu sme vyhlásili aj zbierku a očakávame podporu zahraničných partnerov v sume do 50-tisíc eur, aby sme v priebehu nasledujúcich troch rokov ukončili celkovú opravu kostola.

 Jaroslav Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs