Združenie podnikateliek Srbska: O Návrhu rezolúcie o podpore podnikania žien v Báčskom Petrovci

28.máj 2014

Združenie podnikateliek Srbska: O Návrhu rezolúcie o podpore podnikania žien v Báčskom Petrovci

 

Foto: www.poslovnezene.org.rs

Foto: Akadémia podnikania žien

Združenie podnikateliek Srbska (ZPS) zorganizovalo 23. mája 2014 v Báčskom Petrovci prvý z siedmych okrúhlych stolov na tému Návrh rezolúcie o podpore Zhromaždenia Republiky Srbsko o rozvoji podnikania žien.  

 Jana Zabunov, riaditeľka Akadémie podnikania žien z Báčskeho Petrovca,  jednej z troch miestnych partnerských organizácií, s ktorými ZPS na tomto projekte spolupracuje, predstavila priority tejto organizácie v oblasti podnikania žien.

Foto: www.poslovnezene.org.rs

Foto: Akadémia podnikania žien

Stretnutie podnikateliek z obce Báčsky Petrovec zahájil workshop o rodovom rozpočtovaní, ktorého cieľom bolo zoznámiť podnikateľky s obecným rozpočtom ako politickým a finančným nástrojom, ktorý by mal zohrávať dôležitú úlohu v spravodlivom prerozdelení rozpočtových prostriedkov a v prvom rade v prerozdelení týchto prostriedkov v prospech rodovej rovnosti, keďže, ako sa ukázalo najväčšie príjmy do rozpočtu prichádzajú z daní, ktoré odvádzajú zamestnaní/-é, podnikatelia, podnikateľky, súkromný sektor.

 

Foto: www.poslovnezene.org.rs

Foto: Akadémia podnikania žien

V druhej časti dňa, v mene Združenia podnikateliek Srbska sa prítomným prihovorila Olivera Popović, podpredsedníčka ZPS, ktorá predstavila ciele projekta pod názvom Aj podnikateľky prispievajú, zatiaľ čo Dubravka Filipovski, poslankyňa a predstaviteľka Ženskej parlamentnej siete predstavila Návrh rezolúcie pre podporu podnikania žien zo strany republikového parlamentu.

 Obe akcie sa uskutočnili v rámci aktivít, ktoré ZPS realizuje v rámci projektu Príspevok  podnikateliek k rozvoju ekonomickej politiky v novom politickom kontexte (Aj podnikateľky prispievajú), ktorý finančne podporila Delegácia Európskej únie v Srbsku a Kancelária pre spoluprácu s občianskou spoločnosťou Vlády Republiky Srbsko.  Inštitucionálnu podporu tomuto projektu poskytlo Zhromaždenie Republiky Srbsko.

Jeden z cieľov projektu je práve prostredníctvom okrúhlych stolov predstaviť iniciatívu podnikateliek, ktoré chcú byť aktívne v procese prípravy a schvaľovania zákonov a týmto spôsobom podporiť prijatie takej politiky, ktorá bude na podnikanie pôsobiť rozvojovo a stimulačne bez zbytočných zásahov a intervencií štátu a štátnych inštitúcii.

Podnikateľky zo siedmich miest a obcí v Srbsku v rámci svojich komunít prostredníctvom tohto projektu majú príležitosť diskutovať o Návrhu rezolúcie Zhromaždenia Republiky Srbsko o podpore podnikania žien.

Na konci projektu, v novembri 2014, sa plánuje, aby uvedená rezolúcia bola zo strany republikového zhromaždenia, konkrétne zo strany predsedníčky parlamentu prijatá a verifikovaná.

Okrem Báčskeho Petrovca, Návrh rezolúcie bude predstavený aj podnikateľkám v Belehrade, Čačku, Valjeve, Zaječare, Subotici a v Bujanovci.

(zdroj: www.poslovnezene.org.rs)

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs