SELENČA: Pomáhajú všetci

20.máj 2014

SELENČA: Pomáhajú všetci

Selenčania v dňoch minulého víkendu zbierkovú akciu pre občanov postihnutých povodňami usporiadali za pomoci Miestneho spoločenstva Selenča a v spolupráci s Krízovým štábom Obce Báč, Miestnou organizáciou Červeného kríža a Mládežníckou asociáciou Play.

Aktivisti Štefan Tomšík, Fero Jocha, Maria Častvanová a Anna Pecníková  (foto: Juraj Béredi)

Aktivisti Štefan Tomšík, Fero Jocha, Maria Častvanová a Anna Pecníková (foto: Juraj Béredi)

Do Miestneho spoločenstva prinášali všetko, čo pokladali, že by mohlo pomôcť občanom Srbska, ktorí pred živelnou pohromou museli opustiť svoje domy.

Akcia Miestneho spoločenstva a Červeného kríža pokračuje aj naďalej a občania pomoc môžu priniesť každý deň do miestneho spoločenstva, kde ich očakávajú aktivisti Červeného kríža, ako aj členovia Rady MS, ktorí sa potom postarajú, aby sa zbierka dostala do ústredia v obci a ďalej k postihnutým.

Odozva občanov je veľká, všetci situáciu v krajine chápu vážne a snažia pomôcť v rámci svojich možností.

Humanitárnu zbierkovú akciu z vlastnej iniciatívy usporiadala aj študentka medicíny v Novom Sade Staša Krížová. Za jeden deň sa jej podarilo zozbierať pozoruhodné množstvo potravín, odevu, obuvi, hygienických prostriedkov atď., ktoré potom poskytla lekárskej fakulte v Novom Sade, na ktorej študuje. Staša plánuje aj ďalej organizovať zbierky, ale v spolupráci s Červeným krížom Obce Báč a Miestnym spoločenstvom Selenča.

Niekoľko Selenčanov sa hlásilo na výzvu Krízového štábu obce Báč a zúčastnilo na výstavbe násypu v Sriemskej Mitrovici.

Juraj Berédi

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs