Odmenili kreatívnych žiakov

18.dec 2015

Odmenili kreatívnych žiakov

Dnes v kysáčskej škole Ľudovíta Štúra slávnostne udelili odmeny najúspešnejším a najkreatívnejším žiakom literárnych a výtvarných prác, ktorí súťažili v rámci niekoľkých súbehov.

Odmeny-slovencina

Najúspešnejší zo slovenčiny

V rámci súbehu Deň priateľstva zo slovenského jazyka najúspešnejší boli: Igor Vlček a Filip Červený (prvé miesto), Miluška Vranková a Andrea Miháľová (druhé miesto) a Marína Macáková a Leona Marčoková (tretie miesto). Po tom, čo svoje práce prečítali, diplomy a knižné odmeny im udelila profesorka slovenčiny Ľudmila Berediová-Stupavská.

Odmeny-anglictina

Najúspešnejší z angličtiny

Najúspešnejšie literárne práce z angličtiny napísali Leona Marčoková (prvé miesto), Luka Kolarski (druhé miesto) a Nedeljko Milić (tretie miesto). Odmeny im udelila profesorka angličtiny Elena Čiefová.

Najviac úspechov v súťaži, keď ide o srbský jazyk, mali: Darko Novaković (prvé miesto), Kristína Madacká (druhé miesto) a Michaela Madacká a Bojana Asodiová (tretie miesto). Práce hodnotili profesorky Jadranka Rosić a Ankica Čorlija.

Odmeny-srbcina

Najúspešnejší zo srbčiny

Perličkou slávnosti bola báseň Niny Marčokovej, ktorá bola pochválená na literárnej súťaži Čo dokáže pekné slovo, o čom informovala profesorka slovenčiny Mariena Madacká.

Keď ide o výtvarné práce v súťaži vzťahujúcej sa na priateľstvo najúspešnejší boli: Anastázia Galambošová a Tijana Đermanov (prvé miesto), Anna Cimbaljevićová, Marína Martinková a Mila Privizerová (druhé miesto) a Nedeljko Milić, Leona Marčoková a Mila Martinková (tretie miesto).

V rámci dnešnej oslavy odmeny udelili i najúspešnejším žiakom v súťaži, ktorá bola v rámci osláv 200 rokov  narodenia Ľudovíta Štúra. Najúspešnejší vo vypracovaní sôch Ľudováta Štúra respektíve Adely Ostrolúckej boli: Zenora Brnová (prvé miesto), Jovana Ćirkovićová a Marína Menďanová (druhé miesto) a Renata Hanáková a Denis Vrška (tretie miesto).

Odmeny-vytvarne

Najúspešnejší vo výtvarnom umení

Keď ide o kresby Ľudovíta Štúra najkreatívnejší boli: Mila Privizerová a Nina Marčoková (prvé miesto), Beáta Srnková a Gabriela Kulíková (druhé miesto) a Leona Marčoková a Kristína Madacká (tretie miesto). Práce ohodnotili Višnja Trivunčević a Michal Ďurovka.

Dnešná slávnosť bola príležitosťou aj na slávnostné udelenie cien za najúspešnejšie výkresy v súťaži Različak, keďže i tam témou bolo priateľstvo. V tejto súťaži, ktorá bola v Novom Sade, najúspešnejšie boli dve Kysáčanky: Mila Privizerová (prvé miesto) a Mila Martinková (tretie miesto).

Ziacky-chor

Žiacky chór

Súťaže mala na starosti Odborná rada pre spoločenské vedy, jazyk a umenie kysáčskej školy, v čele ktorej je M. Ďurovka, profesor výtvarnej kultúry a akademický maliar. Primeranými piesňami slávnosť zveličil školský chór pod vedením Eleny Krošlákovej, profesorky hudobnej kultúry. Video prezentáciou odmenených výtvarných prác a diplomami k tomu, aby odmenení mali radosť, prispela profesorka Iveta Ďurovková.

Treba pochváliť snahy, aby sa výchovná a vzdelávacia práca priblížila žiakom takýmito súbehmi a potom aj odmenami. Takéto aktivity iste prispejú k tomu, aby si jednotlivé predmety ešte viac obľúbili a nebrali ich iba ako záväzok.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs