Pätnásť rokov s piesňou na perách

19.dec 2015

Pätnásť rokov s piesňou na perách

Členovia Komorného zboru Musica viva si 15 rokov nepretržitej činnosti zboru sprítomnili aj verejne v rámci Vianočného koncertu včera večer v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára.

V rámci koncertu vystúpili zboristi so svojou dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou a početné obecenstvo naplnili srdcia spevom a prednesom piesní, ktoré majú vo svojom repertoári, už či to boli vianočné, duchovné alebo upravené ľudové piesne.

DSC_0438_resize

Dueto Iveta Kováčová na klavíri a Elizabeta Eliášová na husliach

 

S týmto vlastným sviatkom sa zboristi rozdelili aj takým spôsobom, že si na tento koncert zavolali aj hostí. Boli to speváčky a renomovaní a nádejní hudobníci.

Musica viva si zaspievala aj v spoločnosti sólistky Ľudmily Berediovej-Stupavskej, ale aj s členkou zboru Boženou Bažíkovou.

DSC_0444_resize

S citom preberá po strunách Marína Cerovská

V rámci koncertu sa predstavili aj mladé hudobníčky Iveta Kováčová na klavíri a na husliach Elizabeta Eliášová. Po nich svojou hrou na husliach prítomnách oduševnila aj stredoškoláčka huslistka Marína Cerovská. O ďalší stupienok emočný zážitok posunul hrou na klavíri i Vladimír Kováč, ktorý v posledných rokoch tento zbor hudobne sprevádza, ale i spieva v ňom.

DSC_0435_resize

Sólistku Ľudmilu Berediovú-Stupavskú hudbou na klavíri sprevádzal Vladimír Kováč

Úvodom tohto krásneho večierka sa na domácej pôde prítomným prihovorila riaditeľka gymnázia Anna Medveďová, a v mene Matice slovenskej v Srbsku i Katarína Melegová-Melichová.

Večierok moderovala Viera Dorčová-Babiaková, ktorá v krátkosti sprítomnila i bohaté dejiny tohto zboru a prečítala i vianočnú úvahu z pera spisovateľky Viery Benkovej. Anna Hansmanová k tomu predniesla Benkovej báseň ladenú k Vianociam.

DSC_0464_resize

Komorný zbor Musica viva so svojou dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou a sólistkou Boženou Bažíkovou

Záverom večierka sa zboristi diplomami a kvetmi zavďačili aktívnym spolupracovníkom, ako i členom zboru, z ktorých tri speváčky sú s dirigentkou v zbore od samotného začiatku. Zároveň priliehavé slová vďaky, že v určitom čase sa venovali práci v zbore adresovali aj niekdajším členom KZ Musica viva. Celkom na koniec podujatia, tak ako ho i začali vo vianočnom duchu, všetci spolu si zaspievali Tichú noc.

A potom v zborovni gymnázia sa pokračovalo vo voľnejšej nálade, nechýbala ani torta a pokračovalo sa akože inak – iba s piesňou na perách.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs