Rozbehli sa tradičné Vianočno-novoročné trhy v Kovačici

20.dec 2015

Rozbehli sa tradičné Vianočno-novoročné trhy v Kovačici

Dnes v predpoludňajšich hodinách akciou rozbehnutej posádky s dedom Mrázom, ktorý rozdeľoval sladkosti deťom, sa v Kovačici začal 3. ročník Vianočno-novoročných trhov.

Čas rýchlo uteká, sťa by rýchle nohy mal. Ani sa nenazdáme a už tu sú najkrajšie sviatky roka – Vianoce (okamih z tohtoročného podujatia)  

Čas rýchlo uteká, sťa by rýchle nohy mal. Ani sa nenazdáme a už tu sú najkrajšie sviatky roka – Vianoce (okamih z tohtoročného podujatia)

Od 13.00 na nádvorí Miestneho spoločenstva Kovačica na výkladových stánkoch návštevníkov vábi množstvo rôzneho tovaru s vianočnou tematikou, ktorý ponúkajú účastníci, nie len z domácej pôdy, ale aj okolitých dedín a širšie. Podľa slov Ivany Svetlíkovej, referentky pre marketing a turizmus TOOK, tohtoročné jarmoky počítajú okolo 120 účastníkov, čo je doteraz zaznamenaný najväčší počet prihlásených, čo združení, čo jednotlivcov. Organizátor, podobne ako aj vlani, sa postaral o to, aby sa na stánkoch účastníci zohriali pri teplom čaji, varenom víne a pod.

Zmeny vo vedení Turistickej organizácie Obce Kovačica zapríčinili aj zmeny v organizácií tejto akcie. Tohto roku vystali rôzne sprievodné akcie akými sú napr. bohatý kultúrno-umelecký program na letnom javisku MS, zdobenie vianočného stromčeka a príležitostné vianočné piesne v prednese cirkevných spevokolov a pod.

Po skončení trhov o 17 hodine pred budovou MS návštevníci vypustia svetelné lampióny šťastia.

 

                                                                                                                     Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs