Pozdrav vločkám do oblôčka

20.dec 2015

Pozdrav vločkám do oblôčka

Vianočný pozdrav do oblôčka

Vianočný pozdrav do oblôčka

Nožničky sa vymieňajú za lepidlo, stružliny farebných papierov končia na dlhočiznom pracovnom stole, aby spomedzi nich vykukli na svet traja snehuliaci. Jeden v klobúku, druhý v čapici a ten tretí bez hrnca! Na vianočnej dielni v priestoroch Kancelárie pre mladých v Báčskom Petrovci je veselo. Šikovné detské rúčky pracujú usilovne, cibrí sa jemná motorika i cit pre estetiku. Predovšetkým sa však tvorivo využívajú adventné chvíľky počas soboty 19. decembra.

Vianočnú dielňu už tradične organizuje YMCA Srbsko pre mladších žiakov Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Spolupráca školy a mládežníckeho združenia svedčí o tom, že neformálne vzdelávanie je vítaným doplnkom školských aktivít. „Radi by sme našu spoluprácu so základnou školou v novom roku rozšírili. Dobrovoľníci, aj zo zahraničia v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, by mohli pomáhať v oblasti slovenského jazyka alebo učiť hrať deti na hudobnom nástroji,“ hovorí o plánoch mládežníckeho združenia v Báčskom Petrovci Hana Tanciková.

Deti sa iste venujú podobným tvorivým aktivitám na hodinách výtvarnej výchovy. Ale prečo nepriložiť ruku k dielu aj v rámci mimoškolských aktivít, akým sa venuje YMCA Srbsko? Na rozvoj kreativity, takej potrebnej v dnešnej dobe, keď originálne a vlastné nápady pomáhajú ľuďom zarábať na chlieb, sa treba pozerať ako na devízu. Deťom sa na dielňach páči a aj na tejto vianočnej vyrobili množstvo pekných vianočných pozdravov. Niektoré asi postavia školáci do oblôčka starej mame. Ale my sme jeden poslali vločkám: Vločky, kde ste? Veď je zima! Čakáme vás na prázdninách!

Monika Necpálová

M. NECPÁLOVÁ
M. NECPÁLOVÁ

MONIKA NECPÁLOVÁ (1985) S redakciou týždenníka Hlas ľudu spolupracuje teraz druhý rok. Ako novinárka pochádzajúca zo stredného Slovenska prispievala niekoľko rokov do periodík na Slovensku, podieľala sa na činnosti viacerých novinových portálov a neskôr pôsobila tri roky v Prahe v krajanskej redakcii magazínu Slovenské dotyky. Blízka jej je krajanská problematika; siaha predovšetkým po analytických a beletristických žánroch, v časopise Zorničke svoju tvorbu zameriava na deti. Venuje sa kultúre, dôraz kladie na človeka a so záľubou píše i dokumentárne reportáže. Kontakt: necpalova@hl.rs