Kysáč: V stredobode – služby pochovávania

6.feb 2017

Kysáč: V stredobode – služby pochovávania

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z dnešného zasadnutia

Dnes v Kysáči bolo zasadnutie členov Rady Miestneho spoločenstva Kysáč a Cirkevného výboru s predstaviteľmi VKP Lisje. Hovorilo sa o spravovaní kysáčskeho cintorínu.

Občania sa nateraz nemusia obávať, že príde k zmenám, lebo Miestne spoločenstvo naďalej vykonáva túto komunálnu činnosť, čiže pochovávanie.

O doterajších aktivitách

Spomeňme, že sa touto otázkou v Kysáči zamestnávajú od júna 2013. Rada MS zverila práce spravovania cintorínu Cirkevnému výboru. Na Zhromaždení občanov podporili toto rozhodnutie. V Cirkevnom výbore sú predstavitelia cirkví a náboženských spoločenstiev.

O početných aktivitách výboru, dopisoch a stretnutiach s predstaviteľmi Mesta Nový Sad dnes hovoril Michal Ďurovka, koordinátor v CV. Avšak skonštatoval, že ich úsilie dodnes neurodilo plodom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Branko Predojević

Na dnešnom zasadnutí, ktoré podľa slov Branka Predojevića, podpredsedu RMS, bolo konštruktívne, sa niektoré veci ujasnili. Medziiným to, že podľa zmien a doplnkov Zákona o komunálnych činnostiach cirkvám a cirkevným spoločenstvám nemožno zveriť komunálnu činnosť, čiže pochovávanie, ak nie sú majiteľmi pozemku, na ktorom je cintorín. Nateraz je tento pozemok v Kysáči v procese reštitúcie a vlastní ho Mesto Nový Sad.

Ako hovorí B. Predojević, v neformálnom rozhovore sa dnes dozvedel, že podľa cirkevných dokladov pozemok prislúchal cirkvi a v meste sa môžu dožadovať, aby sa táto komunálna činnosť zverila cirkvi a cirkevným spoločenstvám.

Od predstaviteľov z Lisja bolo počuť, že nebudú nasilu preberať služby pochovávania bez spolupráce a dohovoru s miestnymi spoločenstvami a občanmi. I keď ako komunálny podnik majú rozhodnutie mesta Nový Sad o preberaní cintorínov na území mestského spoločenstva.

Tiež bolo počuť, že v Lisji nemajú nadostač kapacity pre vykonávania činnosti pochovávania na všetkých cintorínoch v dedinách patriacich mestu.

Zostanú vytrvalí 

Rada MS bude podľa slov popredsedu Predojevića naďalej vyhľadávať zákonné formy a možnosti, aby dodržali rozhodnutie Zhromaždenia občanov, aby cirkvi a cirkevné spoločenstvá vykonávali komunálnu činnosť pochovávania. Ako nasledovnú aktivitu si naplánovali stretnutie s predstaviteľmi Mestskej správy pre komunálne práce.

Občania, ktorí niekoho pochovávajú, majú tak ako doteraz, priniesť šek z Informatiky a nebudú mať iné finančné výdavky týkajúce sa samotnej služby pochovávania. Prechodná lehota podľa slov B. Predojevića ešte potrvá. Zatiaľ sa bude hľadať riešenie a predstavitelia tak Rady Miestneho spoločenstva ako i Cirkevného výboru budú vytrvalí v tom, aby služby pochovávania neprebral VKP Lisje.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs