Štyri súbehy z oblasti uskutočňovania práv národnostných menšín

7.feb 2017

Štyri súbehy z oblasti uskutočňovania práv národnostných menšín

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá vypísal súbehy na financovanie projektov z oblasti uskutočňovania práv národnostných menšín. Hodnota štyroch súbehov je 56.038.700,00 dinárov. Súbehy sú otvorené do 3. marca.

Ide o nasledujúce súbehy:

  • Súbeh na dotácie organizáciám etnických spoločenstiev – vypísaný je na celkovo 29.950.000,00 dinárov. Súbeh zahŕňa bežnú činnosť, projekty, organizáciu podujatí, zadováženie vybavenia, ako aj iné vklady.
  • Súbeh na spolufinancovanie projektov zachovania a pestovania medzinárodnostnej tolerancie – vypísaný je na úhrne 14.688.700,00 dinárov. Tento súbeh zahŕňa všetky tvary mediálnych aktivít, publikáciu neziskového charakteru, organizovanie seminárov a iných edukačných stretnutí.
  • Prostriedky vo výške 9.500.000,00 dinárov sa udeľujú s cieľom zveľaďovania uskutočňovania práv na úradné používanie jazyka a písma národnostných menšín – národnostných spoločenstiev v AP Vojvodine.
  • Súbeh na spolufinancovanie pokračovania projektu Dekády inklúzie Rómov vypísaný je na celkovo 1.900.000,00 dinárov s účelom zachovania a pestovania národnostnej a kultúrnej identity príslušníkov rómskej národnostnej menšiny – národnostného spoločenstva.

Potrebné tlačivo sa môže prebrať v miestnostiach Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá a dostupné je aj na stránke sekretariátu.

Výsledky budú zverejnené na stránke rezortného sekretariátu.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs