KYSÁČ: Zhodnotenie osláv 240. výročia príchodu Slovákov

20.jan 2014

KYSÁČ: Zhodnotenie osláv 240. výročia príchodu Slovákov

Členovia Oslavného výboru 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča sa stretli na poslednom zasadnutí v piatok 17. januára.

Správu o realizovaných podujatiach podala Ľudmila Berediová- Stupavská, predsedníčka Oslavného výboru.

Predseda MOMS Kysáč Ratsislav Surový počas galakoncertu venovaného 240. výročiu príchodu Slovákov do tejto osady

Predseda MOMS Kysáč Ratsislav Surový počas galakoncertu venovaného 240. výročiu príchodu Slovákov do tejto osady

Vyplynulo, že sa v rámci minulého oslavného roku realizovalo vyše 60 podujatí, pričom v rámci jedného podujatia bolo aj viacej programov. Členovia oslavného výboru preto minulý oslavný rok ohodnotili ako veľmi bohatý na aktivity.

Ináč oslavný výbor založili z iniciatívy MOMS Kysáč, nuž jeho predseda Rastislav Surový informoval, že prostriedky na tieto ciele získali z projektov z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (115 tisíc dinárov) a z Pokrajiny APV (70 tisíc dinárov).

Pred bodkou za oslavami treba pochváliť tak ústredný galaprogram (14. decembra 2013), ako i všetky zrealizované podujatia.

Treba povedať i to, že početné kysáčske spolky, združenia občanov, ustanovizne a cirkvi priložili ruky k oslavám, zorganizovali mnohé podujatia a urobili to bez finančnej úhrady, čiže z vlastných prostriedkov. Ruky k dielu priložili mnohí ochotníci a snaživci, ktorí tiež robili zdarma, ba dokonca niektorí okrem práce vložili aj vlastné peniaze.

E. Šranková

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs