Ústavný súd rozhodol: Národnostné rady nemôžu v budúcnosti preberať zakladateľské práva nad médiami

21.jan 2014

Ústavný súd rozhodol: Národnostné rady nemôžu v budúcnosti preberať zakladateľské práva nad médiami

Ústavný sud na zasadnutí zo 16. januára vyniesol rozhodnutie, podľa ktorého viac článkov Zákona o národnostných radách národnostných menšín z roku 2009 nie je v súlade s Ústavou Srbska.

foto: www.novosti.rs

foto: www.novosti.rs

Okrem iného, Ústavný súd rozhodol, že kompetencie národnostných rád v iných oblastiach, okrem tých, ktoré sú precízne definované zákonom, a to sú vzdelávanie, kultúra, informovanie a úradné používanie jazyka a písma, sú v nesúlade s Ústavou Srbska.

Tento súd pozastavil účinnosť tohto právneho predpisu aj v článku, ktorý predpisuje kompetencie vo vzťahu na tzv. ustanovizne osobitného významu pre národnostné menšiny.

Národnostné rady podľa tohto rozhodnutia v budúcnosti nebudú môcť preberať zakladateľské práva nad médiámi, čo je v súlade s novým Zákonom o verejných podnikoch, Z druhej strany, podľa rozhodnutia Ústavného súdu doteraz prenesené zakladateľské práva nad médiami (printovými) nie sú v nesúlade s najvyšším legislatívnym aktom Srbska.

Od teraz národnostné rady ne môžu preberať zakladateľské práva nad ustanovizňami kultúry, vzdelávania a informovania iba na vlastnú žiadosť, keďže, ako sa uvádza v rozhodnutí Ústavného súdu, prenášanie zakladateľských práv musí vyjadrovať vôľu všetkých zainteresovaných strán.

 

foto: www.rtv.rs

foto: www.rtv.rs

Predseda Maďarskej národnostnej rady Tamáš Korhec vyjdaril rozčarovanie nad takýmto rozhodnutím. Vyhlásil, že Srbsko týmto činom urobilo dva kroky dozadu v ochrane ľudských a menšinových práv a že ide o zmenšovanie získaných kolektívnych práv národnostných menšín.

(zdroj: www.autonomija.info)

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs