Láka čoraz viac návštevníkov

29.máj 2019

Láka čoraz viac návštevníkov

Súťaže o najlepšiu klobásu a pálenku sú ústredným podujatím na oslavách Dňa Petrovca. S vybudovaným dobrým menom lákajú návštevníkov a súťažiacich.

Na nádvorí miestneho spoločenstva v sobotu 25. mája bolo rušno. Vzorky údenej klobásy a pálenky sa priniesli niekoľko dní skôr, takže sa komisie už predpoludním mali k činu. Nádvorie patrilo súťažiacim tímom v robení friškej štipľavej špeciality.

Koštovka či oceňovanie pálenky

Komisia pre pálenku – štyria Jánovia: Lačok (člen RMS), Lačok, Kunčák, Opavský, Igor Abrahám a Jaroslav Sklenár, hodnotila až 46 vzoriek rôznorodej pálenky: dulovice, hruškovice, marhuľovice, slivovice, broskyňovej, morušovej, jablkovej, ovocnej, hroznovej, malinovej, medovinu, citrónovej, ríbezľovej, chlebovej, čerešňovej.

Diplomy so zlatými medailami získali tieto pálenky: jablková (Martina Sklenára), slivková a hroznová (Pavla Topoľského), hroznová (Ľubomíra Hemelu), broskyňová (Jaroslava Speváka), morušová (Miroslava Melega), hrušková a malinová (Vlasta Tatliaka), anízová či onajsová (Jána Kováča), marhuľová a dulová (Karola Horváta),  čerešňová (Alexandra Grossa z Rumunska) a pálenka z čiernej ríbezle (Dušana Baďuru zo Slovenska). Aj tohto roku, podobne ako vlani, malinová pálenka V. Tatliaka sa komisii najviac pozdávala.

V pivničných miestnostiach paralelne prebiehalo oceňovanie údenej štipľavej pochúťky. Komisia mala pred sebou 31 vzoriek, z ktorých bolo treba zvoliť tú najchutnejšiu. V komisii boli: Ján Tancik, Ján Kevenský (Bratislava), Miroslav Častven (člen RMS), Vladimír Dudáš a Pavel Tordaji.

Po ochutnávke zlaté medaily udelili týmto výrobcom: Ondrejovi Hrubíkovi ml. – ktorý tohto roku prebral titul absolútneho víťaza v súťaži o najlepšiu údenú klobásu, Jaroslavovi Rumanovi, Vlastislavovi Hrubíkovi, Anne Hrubíkovej, Jaroslavovi Sklenárovi, Ondrejovi Ušiakovi, Rastislavovi Denďúrovi, Ondrejovi Hrubíkovi st., Jankovi Kováčovi (Ul. Jána Marčoka 4) a Miroslavovi Hrubíkovi.

O titul najlepšej sviežej klobásy sa uchádzalo 14 tímov. Komisia rovnaká ako pri údených ocenila, že najchutnejšie klobásy nadialo a diplomy so zlatou medailou získalo 6 tímov: Samuel Kaňa, Samuel Zelenák a Ján Mráz; Pavel Topoľský, Ivan Topoľský a Pavel Topoľský ml.; Petrovec, s. r. o. (Samuel Chorvát, Ján Kováč, Vlastislav Záborský);  Združenie Petrovački kulen Hrubík (Ondrej Hrubík st. a Ondrej Hrubík ml.;  a dva rovnocenné tímy, ktoré sa stali absolútnymi víťazmi: Farma Horvát  (Karol Horvát, Darko Uram, Jaroslav Tordaji) a tím v zložení Vlastislav Hrubík, Rudolf Benša a Zlatko Častven.

Tradičné podujatie, ktoré má chuť, moderovali Irena Struhárová, Martina Benková a Alexandra Horvátová. Ľudová hudba Trio Mio bandu sa z nádvoria  rozliehala do neskorých nočných hodín.

Foto: Martin Sklenár

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs