Letná škola žurnalistiky 2015 pre redaktorov krajanských médií

13.jan 2015

Z ÚRADU PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

Projekt Letnej školy žurnalistiky (LŠŽ) v roku 2014 a Online kurz žurnalistiky (OKŽ) pre novinárov z krajanských médií – Slovákov žijúcich v zahraničí v študijnom roku 2013/2014 pod spoločnou gesciou Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (KŽ FFUK) v Bratislave a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) vyvrcholil 8-dňovým intenzívnym teoreticko-praktickým pobytom 15 frekventantov z piatich krajín v Bratislave. LŠŽ 2014 úspešne nadviazala na prerušenú sériu ôsmich po sebe nasledujúcich projektov (naposledy 2008), pričom programom i úrovňou potvrdila opodstatnenosť rozvíjania odborných, najmä jazykových zručností redaktorov krajanských médií.

ÚSŽZ vyhlasuje projekt Letnej školy žurnalistiky 2015. Programovo, obsahovo i tematicky bude motivovaný Rokom Ľudovíta Štúra, jednej z kľúčových osobností slovenských národných dejín, kodifikátora spisovnej slovenčiny, významného politika, novinára a národného buditeľa, ktorého 200. výročie narodenia si pripomenieme v októbri 2015.

V 9. ročníku LŠŽ bude opäť jeho súčasťou program internetovej školy žurnalistiky – Online vzdelávacieho a poradenského kurzu žurnalistiky pre novinárov z krajanských médií. Obsiahne celkom 10 študijných lekcií uverejňovaných v programe powerpoint v mesiacoch február 2015 – jún 2015. Absolvovanie internetového Online kurzu  žurnalistiky s povinnou registráciou pre jeho účastníkov a spätná väzba vo forme praktických zadaní, určených prednášateľmi, pedagógmi a zostavovateľmi programu, sa stane jednou z podmienok uchádzačov o zaradenie do Letnej školy žurnalistiky 2015. S konkrétnymi a podrobnými informáciami o spôsobe komunikácie potenciálnych účastníkov LŠŽ 2015 s ÚSŽZ a KŽ FFUK vás budeme priebežne informovať na webovom sídle ÚSŽZ a portáli slovenskezahranicie.sk, ktorý je mediálnym garantom projektu.

Osemdňový program LŠŽ 2015 sa uskutoční v dňoch 16. – 23. augusta 2015 v Bratislave (ide o predbežný termín).

Novinári, publicisti a spolupracovníci krajanských médií, ktorí prejavia záujem o Letnú školu žurnalistiky 2015 a tým aj o Online vzdelávací a poradenský kurz žurnalistiky pre novinárov z krajanských médií, môžu svoj predbežný záujem o účasť v Letnej škole žurnalistiky 2015 potvrdiť do 25. januára 2015.

 

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs