Literárna a výtvarná súťaž Knižnice Štefana Homolu

10.feb 2015

Literárna a výtvarná súťaž Knižnice Štefana Homolu

Foto: www.slovackizavod.org.rs

Foto: www.slovackizavod.org.rs

Knižnica Štefana Homolu z Báčskeho Petrovca pri príležitosti 170 rokov pôsobenia a 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, v spolupráci s PU Včielka a Základnou školou Jána Čajaka vyhlásila literárnu a výtvarnú súťaž na témy:

 Kniha je zázrak!, Kniha, náš priateľ, Moja obľúbená kniha, Čo pre mňa znamenajú knihy?, Čo sa skrýva za dverami knižnice…, Prečo rád/rada chodím do knižnice.

Ponúkajú aj ďalšie témy: Slovenčina naša milá…Štúr ako kodifikátor spisovnej slovenčiny.

Na súťažnej práci – literárnej či výtvarnej uveďte meno a priezvisko autora, vek, adresu.

Súťaže sa môžu zúčastniť deti materských škôl (výtvarné práce) a žiaci základných škôl (výtvarné a literárne práce). Súťažiaci môže zaslať neobmedzený počet prác, môže si zvoliť viacero tém.

Vyhodnotenie: Súťaž vyhodnotí viacčlenná odborná porota.

Práce prineste osobne do Knižnice Štefana Homolu alebo posielajte na adresu:

Knižnica Štefana Homolu

21 470 Báčsky Petrovec

Ľudovej revolúcie 94

Súťaž je otvorená do 30. apríla 2015

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs