STK DOLINA: Nové striebro pre živé striebro

10.feb 2015

STK DOLINA: Nové striebro pre živé striebro

  Jana Havelová so získanou medailou a diplomom v Bečeji (foto: J. J. Špringeľ)


Jana Havelová so získanou medailou a diplomom v Bečeji (foto: J. J. Špringeľ)

Po prvom druhom mieste, ktoré získala 30. novembra 2014 v Skorenovci na celoštátnej stolnotenisovej súťaži najmladších kategórií, Jana Havelová z Padiny získala 7. februára ďalší vicešampiónsky titul na turnaji v Bečeji. 

„Jana je za ping-pongovým stolom živé striebro: na tréningu horlivá, natešená, pozorná, priama a nanajvýš vytrvalá. Preto si druhé striebro v kariére bezpochyby zaslúžila. Jej jasot a radosť jej sestry a rodičov aj po získaní tohto ocenenia ma presviedča(jú), že sa práca nerobí iba správne, ale že sa v stolnotenisových kluboch Kovačickej obce robí aj správna robota,“ zanietene rozpráva Janin tréner Vasile Stoja.

Jana Havelová začala trénovať 1. februára 2014. roku, keď mala iba 5 rokov a 2 mesiace. Valentína Horváthová, stolná tenistka Tornáda Mihajlovo, bola Havelovej súperkou na prvom majstrovskom zápase, ktoré nadaná Padinčanka hrala pre Dolinu. Hralo sa 19. októbra vlani v telovýchovnej sieni Základnej školy Maršala Tita. Jana mala vtedy iba 5 rokov 10 mesiacov a 19 dní.

(zdroj: RTV OK)

Cvičiteľ Stoja, ktorý má za sebou takmer tri desaťročia trénerskej „stáže“ a desiatku vycibrených talentov zodpovedne tvrdí, že mladšia pingpongová „múza“ sa nezjavila na majstrovskom meraní síl. Ani v bližšom ani v ďalšom okolí.

Ján Špringeľ

 

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs