Ťažko proti pytliakom

12.feb 2015

Ťažko proti pytliakom

Aj kysáčski športoví rybári sú bezmocní v boji s pytliakmi

Aj kysáčski športoví rybári sú bezmocní v boji s pytliakmi

Za prítomnosti viac ako 50 členov a hostí z Petrovca a Kulpína, ako aj predstaviteľov Miestneho spoločenstva Kysáč, v nedeľu 8. februára 2015 usporiadali Výročnú pracovnú konferenciu Športovo-rekreačného spolku Smuđ. Konferenciu viedol predseda Miloslav Madacký.

Správu o činnosti podal tajomník ŠRS Smuđ Michal Harpáň. Najprv povedal, že pre nedostatok finančných prostriedkov vlani organizovali menej súťaží. Seniori sa zúčastnili na Slovenských národných slávnostiach v Petrovci v chytaní rýb udicou na plavák a vo varení rybacej polievky. Pionieri a mladší dorastenci súťažili v Kulpíne, Petrovci a Kysáči. V rámci Vojvodinskej ligy športových rybárov Ivan Madacký bol prvý medzi pioniermi a jeho brat Marián skončil ako štvrtý v konkurencii mladších dorastencov. Spolok úspešne zorganizoval aj školu rybolovu, ktorá trvala dva mesiace a na záver pre frekventantov usporiadali aj súťaž.

Športový rybár Ivan Ravza povedal, že vlani úspešne prebiehala tradičná ekologická akcia, keď pri kanáli D-T-D očistili 4 000 štvorcových metrov. V tom im pomohli Miestne spoločenstvo Kysáč a VKP Čistoća z Nového Sadu. Upravili aj miesta pre pretekárov a priestor vôkol svojich miestností v strede dediny.

Pokladník Vladimír Pixiades vo finančnej správe skonštatoval, že rok 2014 skončili so suficitom v sume 6 700 dinárov. Predseda Miloslav Madacký prečítal plán práce na bežný rok, ktorého realizácia bude závisieť od finančných možností. Prioritu budú mať ekologická akcia, škola rybolovu, oprava troch rybárskych miest, z ktorých zlodeji ukradli dosky. V máji a auguste zorganizujú medziklubovú súťaž pre pionierov a skromne oslávia 50 rokov od založenia ŠRS Smuđ. Nevystane ani súťaž vo varení rybacej polievky a obnovia aj podujatie známe ako Carp Cup.

V rozprave sa najviac hovorilo o pytliactve, ktoré podľa mienky športových rybárov nikto nemôže vykynožiť! Nedovolené chytanie rýb bez povolenia a za pomoci elektriny sa natoľko rozšírilo, že pytliaci nezriedka z vody odrazu vytiahnu aj 400 – 500 kilogramov!? Nepomáhajú ani prihlášky polícii. Všetci, tak domáci, ako aj hostia z Petrovca a Kulpína sa zhodli, že Verejný vodohospodársky podnik Vody Vojvodiny, zdá sa, má za cieľ prispieť k zániku rybárskych spolkov, namiesto toho, aby ich podporoval. Skonštatovali, že keď vody v kanáloch chránili predstavitelia spolkov, bolo menej pytliakov ako teraz, keď to profesionálne (!?) vykonávajú pracovníci spomenutého podniku.

Nakoniec športoví rybári a ich hostia spoločne ochutnávali rybaciu polievku, ešte dlho debatovali o pytliakoch, o tom, kto akú rybu chytil, čo by sa malo robiť v budúcnosti… A tak rybárom v dobrej nálade uplynul čas až do nedeľného večera.

 

Pavel Pálik

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs