Literárne posedenie k 85. narodeninám Michala Gombára

19.aug 2018

Literárne posedenie k 85. narodeninám Michala Gombára

V rámci Kultúrneho leta 2018 v Slovenskom národnom dome v Kysáči bolo včera Literárne posedenie venované Michalovi Gombárovi k jeho 85. narodeninám, ktoré oslávil deň skorej 17. augusta.

O životnej, ale aj profesionálnej púti oslávenca prítomných úvodom informoval Michal Francisty, predseda KUS Vladimíra Mičátka, ktorého členovia organizovali toto podujatie. Potom sa hovorilo o Michalovi Gombárovi – učiteľovi, publicistovi, divadelníkovi, režisérovi, zberateľovi a kultúrnom zanietencovi.

Slovo patrilo aj jubilantovi, ktorý pútavo rozprával mnohé zaujímavosti tak z detstva ako i z obdobia svojho školenia, učiteľovania a pripravovania dvoch kníh: Divadelný život v Kysáči 1905 – 2005 a Knižnica v Kysáči, príspevky k dejinám knihovníctva.

Básňami, čítaním výňatok z pripravovaných rukopisov učiteľa Gombára, piesňami a gratuláciami sa o kultúrno-umeleckú zložku tohto literárno-narodeninového večierka postarali Elena a Rastislav Surovci, Anna Legíňová, Anna Asodiová, Ján Ravza, Juraj Miháľ a Mária Hučoková. Premietaním fotografií prostredníctvom video bimu, čo mal na starosti Ondrej Žabka, sa prítomní vrátili do rokov, keď oslávenec Gombár bol dieťaťom, chodil do škôl a neskoršie i vyučoval. Pritom si zaspomínali na mnohé generácie tak jeho rovesníkov ako i žiakov.

Nevystali kytice, dary, torta a pohostenie, čo všetko patrí k takémuto jubileu. Samozrejme s prianiami, v prvom rade dobrého zdravia, ale i ďalších tvorivých rokov.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs