LUG: Už po piatykrát

9.júl 2019

LUG: Už po piatykrát

V príjemnom ovzduší v chládku pod rozkošatenými lipami v sobotu 6. júla prebiehal 5. ročník podujatia V lipovom chládku a medovom sládku v sriemskej dedinke Lug na úpätí Fruškej hory.

Lužským včeličkám slnko neprekážalo

Tak ako i roky minulé, aj tento ročník zorganizovali Kultúrno-umelecký spolok Mladosť a Slovenský spolok žien Usilovné včielky z Lugu pod záštitou Obce Beočín a Miestneho spoločenstva Lug.

Pivnickí speváci oduševnili obecenstvo

V oficiálnej časti podujatia prítomných privítala a hostí pozdravila tajomníčka Miestneho spoločenstva a predsedníčka Kultúrno-umeleckého spolku Mladosť Anna Čelovská. Pozdravné prejavy mali Anna Horvátová, predsedníčka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa prihovorila a pozdravy odovzdala aj v mene predsedníčky NRSNM Libušky Lakatošovej, ako i v mene predsedu Matice slovenskej v Srbsku Jána Brtku. Podnetné slová na podporu Lužanom odovzdal aj predseda Zhromaždenia obce Beočín Zoran Stokuća. V pokračovaní moderátor Miroslav Gašpar avizoval výstup malých Lužanov, škôlkarov beočínskej Predškolskej ustanovizne Ljubu Stankovića, oddelenia Včielka v Lugu. Za nimi vystúpili deti Matice slovenskej z Iloka a lužské speváčky.

V rezkom tanci sa vyzvŕtali tanečníci kysáčskeho Vretena

Prvá časť programu sa skončila sprievodom všetkých účastníkov okolo stánkov, na ktorých svoje práce vystavovali ženské spolky, s ktorými sa Lužanky priatelia, a výrobcovia medu včelie produkty.

Pod lipami sa predstavili včelári a na ihrisku tanečníci a speváci. A v druhej časti kultúrneho programu, aj napriek neznesiteľným tropickým júlovým páľavám sa zvŕtali v tanci domáci KUS Hájiček, tanečníci KC Kysáč, veteráni SKC Pavla Jozefa Šafárika a spevom početných prítomných rozptýlili ženská spevácka skupina KUS Jednota v Šíde a mužská spevácka skupina V pivnickom poli z Pivnice. Po programe na dobrú náladu hrala petrovská skupina Trio Mio.

Organizátorom tohto jedinečného a ušľachtilého podujatia prajeme pevnú výdrž, aby im sily a dobrej vôle neubúdalo, keďže týmto podujatím oslávili malé jubileum – päťročnicu. Kebyže tých päťročníc bolo ešte hodne!

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs