Máme vynikajúcu spoluprácu

9.júl 2019

Máme vynikajúcu spoluprácu

Primátor Nového Sadu Miloš Vučević v sprievode spolupracovníkov dnes navštívil Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. Je to príležitosť na analyzovanie aktuálnych tém, či rozoberanie problémov, na ktoré narážajú vojvodinskí Slováci, s cieľom zlepšiť postavenie slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsko. 

Hostí v NRSNM privítala predsedníčka Libuška Lakatošová, tiež podpredsedovia a pokrajinskí poslanci Tatiana Vujačićová a Pavel Surový, predsedníčka Výboru pre informovanie Anna Horvátová a odborná služba rady.

Pán Vučevíć ihneď vyzdvihol, že spolupráca s tunajšími Slovákmi je vynikajúca, čo sa stáročia buduje a starostlivo pestuje:

„Spoločne môžeme mnoho vykonať, ochrániť a tiež zveľadiť slovenskú kultúru, samým tým aj umožniť príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny, aby si zachovali a zdokonalili svoj jazyk, nezabudli na obyčaje a tradíciu. Pred dvoma rokmi sme práve s tým cieľom otvorili triedu v PU Radosno detinjstvo v slovenskom jazyku pre deti, ktorým je slovenčina materinským jazykom. Môžeme sa pochváliť aj vynikajúcou spoluprácou so Slovenskou evanjelickou a. v. cirkvou v Srbsku, tiež s pánom biskupom Samuelom Vrbovským.

 

Snažíme sa podporiť tie najdôležitejšie aktivity tejto Národnostnej rady. My žijeme v interkultúrnom prostredí, a práve tá interkulturalita je prepojená vo všetkých sférach života v Novom Sade. Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny ročne vyčleňujeme dva milióny dinárov, k tomu ešte pol milióna vydelíme pre úspešnú prácu kultúrno-umeleckých spolkov. Prispeli sme pre potreby Kultúrneho centra v Kysáči.“

Z historického hľadiska pozorované, Slováci sú neoddeliteľnou súčasťou Nového Sadu, čo pán Vučević nezabudol pripomenúť: „Slováci sú súčasťou Nového Sadu, účastní boli v budovaní toho, čo je mesto dnes. Ten odchod Slovákov, hľadajúcich si existenčnú istotu väčšinou na Slovensku, cítime všetci, avšak máme nádej, že sa tie pomery zmenia. Aby sa tak stalo, potrebné sú nám nové investície, nové a lepšie pracovné miesta, aby sme nekvitovali neustály odliv našich ľudí za hranice, ale aby tu na svojom zostali. Na nás je, aby sme sa postarali, aby platy boli vyššie a aby občania neboli nútení opustiť svoje rodisko, ale zostať a pracovať v Srbsku.“

Po dôkladnom ozrejmení situácie, možností, investičných plánov slova sa ujala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, ktorá vyjadrila vďaku primátorovi za návštevu a za výnimočnú doterajšiu spoluprácu, pričom aj ozrejmila, aké plány si vytýčili: „S podporou mesta Nový Sad plánujeme vybudovať jedinečné centrum Slovákov, kde by boli na jednom mieste sústredené všetky relevantné slovenské inštitúcie – NRSNM, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, týždenník Hlas ľudu, tiež Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Sade, cirkevné miestnosti, avšak aj ubytovacie kapacity pre slovenských študentov, ktorí sa aj napriek zložitej a neblahej situácii rozhodli študovať doma a nie šťastie hľadať vo svete. K tomu Slováci, ktorí takmer tri storočia žijú na týchto priestranstvách, sú lojálnymi občanmi našej krajiny, ktorá je ich jediný domov. Tak bolo doteraz a v tomto smere sa nič nezmenilo, bude tak ešte stáročia.“

Foto: Zoran Ivezić

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs