Magisterka a neodborná?!

1.nov 2013

Magisterka a neodborná?!

Martina Zríniová z Jánošíka v auguste minulého roku ukončila štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a získala diplom magisterky biológie a zemepisu. Na rozdiel od mnohých svojich rovesníkov, ktorí si po ukončení štúdia hľadajú zamestnanie v krajinách EÚ, Martina sa rozhodla vrátiť do rodiska s cieľom zamestnať sa v jánošíckej základnej škole a pracovať na vzdelávaní budúcich generácií mladých Jánošíčanov. Ihneď po návrate domov začala postup nostrifikácie vysokoškolského diplomu, ale bola nepríjemne prekvapená, keď jej na Belehradskej univerzite diplom neuznali.

Martina Zríniová usmiata napriek problémom, ktoré ju nečakane postihli

Martina Zríniová usmiata napriek problémom, ktoré ju nečakane postihli

– Najprv mi vôbec nevedeli povedať, na koho sa mám obrátiť, usmernili ma najprv do jedného úradu, potom zasa do druhého. V tom blúdení od jedných k druhým dverám ma dočkalo prvé nepríjemné prekvapenie, keď mi povedali, že nie je možné nostrifikovať oba predmety, ale iba jeden. Nemala som kam a zvolila som si biológiu v presvedčení, že neskoršie sa mi podarí nostrifikovať aj zemepis. Žiadosť som podala začiatkom roka a v polovici roka mi prišla odpoveď, že mi diplom nemôže byť nostrifikovaný, lebo programy štúdia na Slovensku a u nás nie sú kompatibilné. Dali mi však právo podať sťažnosť, ale aj po sťažnosti odpoveď bola rovnaká – diplom nemožno uznať. Chcela som skladať rozdiel predmetov, ale ani to mi neumožnili a definitívne mi odmietli žiadosť o nostrifikáciu. Na druhej strane na zemepisnej fakulte, tiež v Belehrade, povoľujú nostrifikáciu s tým, že treba zložiť rozdiel päť skúšok, lebo na Slovensku dávajú dôraz na zemepis Slovenska a v Srbsku na zemepis Srbska. To je aj pochopiteľné, ale nemôžem pochopiť, prečo mi nedovolia nostrifikovať diplom z biológie. Veď biológia je všade len biológia, – hovorí Martina Zríniová.

A tak táto mladá odborníčka, magisterka biológie a zemepisu, pracuje v škole v Jánošíku ako neodborná učiteľka so stredoškolským diplomom. Žiaci to síce nepociťujú, lebo je predsa kvalifikovaná vedomosti získané na fakulte prenášať na mladých, ibaže nemôže nadviazať stály pracovný pomer. To inými slovami znamená, že škola chtiac-nechtiac musí vypísať súbeh na to pracovné miesto a v prípade, že sa hlási niekto s vysokoškolským diplomom, Martina zostane bez práce?!

– Svojráznym paradoxom je rovno to, že v našom štáte volajú mladých vysokoškolákov, aby sa po ukončení štúdia vrátili do krajiny a aby tu uplatnili získané vedomosti, ale keď sa niekto vráti, tak s ním takto narábajú ako so mnou a proste ho nútia, aby odišiel tam, kde mu diplom uznajú. Sú u nás síce aj ľudia, ktorí si nostrifikovali diplom, ale ja som narazila na veľký problém. Nemôžem však pochopiť, že náš program nie je zladený s programom univerzity, ktorá je akreditovaná pre celú Európu a diplomy tam získané sú uznávané vo všetkých európskych krajinách.

Keby nebolo smutné, bolo by smiešne.

V. Hudec

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs