Vo svete výstižných tekvíc

1.nov 2013

Vo svete výstižných tekvíc

Nevyhnutnou ozdobou jesene sú aj tekvice rôznych tvarov a farieb. Preto sa členovia vojlovického MOMS pri príležitosti poďakovania za úrodu zeme v poslednú októbrovú sobotu rozhodli usporiadať výstavu  Svet výstižných tekvíc. Do jej prípravy zapojili najmladších členov cirkvi a mládež, takže podujatie prebiehalo v spoločnej organizácii dvoch inštitúcií, ktoré sa snažia pestovať slovenský jazyk, kultúru a vieru vojlovických Slovákov.

45voljlovdetiNajprv v kreatívnej dielni deti z tekvíc tvorili rôzne umelecké diela – jedni na tekvice maľovali rôzne jesenné motívy, tí starší pomocou vlastnej fantázie a nožíka tvarovali  jedinečné svetielka a strašiaky pre halloween party. Ich zaujímavé nápady usmerňovala vojlovická maliarka Snežana Pavelová, ktorá okrem toho mala vlastný kútik na výstave. Jej krásne ozdobené a omaľované tekvice upútali pozornosť početných návštevníkov.

Usilovné mládežníčky pripravili chutné tekvicové koláče, na ktorých si všetci spolu na otvorení výstavy pochutnali. Prítomným sa prihovoril predseda MOMS Vojlovica-Pančevo Michal Marko, ktorý sa poďakoval deťom za ich kreatívnu účasť, organizátorom za obetavú prácu pri inštalovaní výstavy a návštevníkom za podporu tohto podujatia. V priestoroch MOMS okrem tekvíc v žartovnej a zaujímavej podobe vystavili aj rôzne iné plody jesene. Výstavu podporili aj členovia pančevského združenia Prepoznaj u sebi…, ktorých najmladší členovia sa zapojili do dielne a maľovali tekvice spolu s vojlovickými deťmi.

Slávnosť poďakovania za úrody zeme prebiehala na nedeľných bohoslužbách, keď sa veľký počet veriacich zhromaždil v chráme a ďakoval za plody z polí a záhrad. Mladšie generácie do chrámu priniesli svoje dary a kládli ich k oltáru, ktorý pri tejto príležitosti ozdobili členky Oltárneho krúžku žien. Kázeň mal na starosti vojlovický farár Mgr. Branislav Kulík.

Alena Gajanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs