DUGA ART

1.nov 2013

DUGA ART

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DUGA ART je názov 2. časti medzinárodného výtvarného tábora, ktorý prebiehal v dňoch 21. – 25. októbra v Kovačici. Prvá časť bola realizovaná od 16. do 21. októbra na Petrovaradíne. Toto podujatie od roku 2008 organizuje Mládežnícka rada Obce Kovačica a, ako sa dozvedáme od predsedu MROK Jaroslava Tomana, v tomto ročníku v projekte, ktorý podporil Pokrajinský sekretariát pre národnostné menšiny, účinkovalo desať mladých maliarov z našich prostredí a zo zahraničia, a to zo Sarajeva, z Bugojna, Zreňanina, Belehradu, Nového Sadu, Banátskeho Sokolca a Kovačice. Témou bola Tolerancia a každý účastník mal za úlohu namaľovať dva obrazy. Do aktivít boli zapojené aj deti, žiaci ZŠ Mladých pokolení, a kovačická mládež. Na snímke: účastník tohtoročného podujatia v Kovačici.

A. Ch.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs