Petrovčania v škole v prírode na Slovensku

1.nov 2013

Petrovčania v škole v prírode na Slovensku

Foto: J. Eliáš

Foto: J. Eliáš

V dňoch 18. az 23. októbra žiaci Gymnázia Jána Kollára v Petrovci sa  zúčastnili piateho turnusu Školy v prírode – poznaj svoje korene. Tohto roku žiaci spolu s profesorom informatiky Jánom Eliášom po prvýkrát mali príležitosť byť na takomto podujatí na Slovensku. Pobudli v rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Okrem nich boli tam aj stredoškoláci zo  slovenských škôl v Maďarsku. Cieľom tohto programu je  pre žiakov slovenských  škôl mimo Slovenska v slovenskom prostredí zabezpečiť zdokonaľovanie v slovenskom jazyku: prehlbovať si spolupatričnosť k slovenskému národu, spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

Žiaci zo Srbska mali príležitosť cestovať vlakom do Budapešti, čo pre niektorých bolo po prvýkrát a cestu z Budapešti pokračovali autobusom. V prvý deň v Slovenskej republike žiaci  sa zoznámili s tradíciou spracovania mlieka a výroby syra na Zbojníckom salaši. Najkrajší dojem na nich zanechala Čertova dolina v Národnom parku Muranská planina. Večer žiaci mali zoznamovací večierok pri hudbe ľudového orchestra Kučeravý javor. Nasledovný deň navštívili B. Bystricu, v ktorej si pozreli hokejový zápas medzi B. Bystricou a Košicami. Na záver dňa sa pobavili v kolkárni. Vo štvrtý deň odcestovali ku hranici s Poľskom, kde im domáci zorganizovali plavbu plťou riekou Dunajec. Bol to pre nich nekaždodenný žážitok. Mali príležitosť kochať sa v prekrásnej prírode. V posledný deň navštívili Vysoké Tatry a Štrbské pleso, viezli sa lanovkou a pozerali sa na prírodné krásy okolia. Domov sa vrátili výčerpaní dlhou cestou, ale s plným srdcom a so zážitkami na ktoré si určite budú dlho spomínať.

Veľké zásluhy na tom, že sa toto podujatie vydarilo mala koordinátorka a hlavná organizátorka programu Školy v prírode – Poznaj svoje korene Ružena Egyedová Baráneková, ktorá je zároveň aj predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku. Finančnú podporu účastníkom 5. turnusu poskytol Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy a Matica Slovenská v Srbsku hradila cestovné trovy.

                                                           Elena Vršková

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs