Poľsko dočasne obnoví hraničné kontroly

4.nov 2013

V súlade so Schengenským dohovorom dôjde v dňoch 8. až 23. novembra k dočasnému obnoveniu hraničných kontrol na vonkajšej hranici s Poľskom.

Dôvodom je 19. zasadnutie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 9. zasadnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 39. zasadnutie pomocných orgánov, ktoré sa budú konať 11. až 22. novembra vo Varšave.

Toto opatrenie sa bude týkať spolu 126 pozemných, 18 letiskových a deviatich prístavných poľských hraničných priechodov s Litvou, Nemeckom, Českou republikou a Slovenskou republikou. Cieľom dočasného obnovenia hraničných kontrol je zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti počas týchto mimoriadnych medzinárodných zasadnutí.

Všetci cestujúci, ktorí budú prekračovať hraničné priechody smerom do Poľska v danom období, budú musieť strpieť hraničnú kontrolu. Občanom krajín EÚ postačia občianske preukazy, prípadne cestovné pasy. V súvislosti s kontrolami môžu na hraniciach dočasne vzniknúť krátkodobé čakacie lehoty. Informácie poskytla Denisa Baloghová z Prezídia Policajného zboru.

Zdroj: pravda.sk

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs