Nóvum pre žiakov

4.nov 2013

Nóvum pre žiakov

Zaujímavé znázornenie procesu spracovania údajov

Zaujímavé znázornenie procesu spracovania údajov

POPULÁRNA ŠTATISTIKA

Publikácia rozsahom neveľká, obsahom a formou pútavá. Sčítanie pre základoškolákov, ktorého premiéra bola na nedávnom Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Belehrade, je aj príručkou, aj manuálom, aj pútačom, prvým vstupom do sveta štatistiky robeným na mieru žiakov. Trefne voliac témy, od dejín sčítania, cez základné údaje o tom poslednom u nás, po ukážku, ako by sa štatistické zisťovanie dalo urobiť napríklad na úrovni triedy, zostavovateľka Aleksandra Jovanovićová z Republikového štatistického ústavu dokázala na 34 stranách vyjadriť syntézu akcie, v ktorej pred dvoma rokmi účinkovalo desaťtisíce priamych aktérov, samozrejme, i všetko obyvateľstvo. Veľmi nápomocnými pri tom jej boli i mapy, ilustrácie, grafy, tak isto iné grafické pomôcky, znázorňujúce údaje.

Napríklad tie o druhoch sčítaní, procese spracovania údajov, Srbsku v číslach, o nás vo svete, obciach s najmenej obyvateľov, domácnostiach, vekovej štruktúre obyvateľstva, ekonomickej aktivite, menách a priezviskách, príznačnostiach regiónov. Aby to však nebolo žiakovi nezáživné, je tu i rubrika Viete, že… A v nej noticky o tom, že by sme na podávanie ruky so všetkými obyvateľmi Srbska časovo  potrebovali dva roky a tri mesiace, že v dňoch sčítania bolo viac než 566 000 žiakov základných škôl, čo znamená, že by sa v prípade spoločných narodenín žiadala obrovská, osemtonová torta, že je tridsiate poschodie tým najvyšším, na ktorom žijú ľudia v Srbsku. Alebo noticka tá, že by na prepravu všetkých dejateľov, priamo angažovaných v súpise, bolo treba až osemsto autobusov.

Hoci je v prvom rade určené žiakom vyšších ročníkov základných škôl, tak isto ich pedagógom, Sčítanie pre základoškolákov príde vhod každému, kto si občas chce pripomenúť, ako na tom štatisticky sme. Nemenej významné je to, že ide o prvú publikáciu tohto druhu u nás. Zostáva dúfať, že nebude i poslednou.

                                                                O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs