K udržateľným spôsobom prepravy

4.nov 2013

K udržateľným spôsobom prepravy

45zahrebosobn_JPGJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: PROF. DR. DAVOR BRČIĆ, FAKULTA DOPRAVNÝCH VIED ZÁHREBSKEJ UNIVERZITY

– V poslednom období sa stále rozpráva o humánnych mestách…

– Na skvalitnenie života v nich vplýva viacej zložiek: stav životného okolia, infraštruktúra, najmä doprava. Ak riešime otázku dopravy, tak obyvateľom zostáva viac priestoru na pohyb. Znamená to, že máme obmedzovať v čím väčšej miere  jazdu osobnými autami. Je to ťažko zvládnuť, lebo sú urbánne prostredia čoraz viac obývané, tým je v nich aj viac áut. A infraštruktúra a jej údržba je čoraz drahšia. Potrebné je v prvom rade využívať tie druhy prepravy, ktoré nezaťažujú a nekomplikujú život iným. Takým je mestská verejná doprava, chodenie peši, cyklistika. Sú tu aj udržateľné  súčasné spôsoby prepravy prostredníctvom elektroautomobilov, prípadne autobusov na plyn, trolejbusov. Všetky veľké mestá majú spomínané  problémy, lebo je najväčšia časť ich obyvateľstva mobilná a všetkým treba zvládať každodenné aktivity. No najlepšie je, keď to robia udržateľnými spôsobmi prepravy.

                                                                    Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs