Vstup do EÚ (aj) cez médiá

4.nov 2013

Vstup do EÚ (aj) cez médiá

Dr. Mike Falke

Dr. Mike Falke

NOVÁ PRÍRUČKA PRE NOVINÁROV

Koncom júna t. r. Srbsko na summite Európskej rady v Bruseli dostalo zelenú na začatie prístupových rokovaní. To označilo i začiatok intenzívnejších príprav na viacročný rokovací proces, ktorý by našu krajinu mal priblížiť, neskoršie aj priviesť k členstvu v únii. V tomto pozoruhodnú úlohu majú aj médiá, ktoré by jednoduchším spôsobom mali informovať verejnosť o reformných procesoch. Príručku Rokovacie kapitoly 23 a 24 – O čom rokujeme, ktorá by mala v určitej miere pomôcť novinárom v informovaní o prístupových rokovaniach, prezentovali v stredu 30. októbra v Štúdiu M Novosadského rozhlasu.

Publikácia je spoločným výtvorom Nemeckej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ) a Nezávislého združenia novinárov Srbska (NUNS). Zameraná je na kapitoly 23 – Reformu súdnictva a základné práva a 24 – Spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, ktoré sa vykryštalizovali ako kľúčové pre konečné rozhodnutie o začlenení nového štátu do EÚ. Pri tejto príležitosti líder GIZ projektu pre právnu reformu v Srbsku Dr. Mike Falke vyhlásil, že sa publikácia zameriava na kapitoly 23 a 24 práve preto, lebo doterajšie skúsenosti ukázali, že sú to kapitoly, ktoré otvárajú a uzatvárajú rokovania. „Prečo príručka pre novinárov? Preto, lebo oni majú dôležitú úlohu v informovaní občanov, v objektívnom vysvetľovaní, čo je proces predprístupových rokovaní,“ povedal okrem iného M. Falke.

Naša realita? Štrajky a sociálne siete

Naša realita? Štrajky a sociálne siete

Predseda Nezávislého združenia novinárov Srbska Vukašin Obradović tiež zdôraznil úlohu médií v rokovacom procese. Ako povedal, novinári v tom budú mať kľúčovú úlohu. Ich misiou  bude po troche tajomné a väčšine nejasné výrazy vysvetliť a priblížiť obyčajnému človekovi význam rokovacieho procesu. Avšak oveľa väčší význam bude spočívať v tom, akou mierou a akým spôsobom budú novinári prenášať systém hodnôt, na ktorých je  Európska únia založená – povedal v príhovore.

Vedúca tímu pre rokovanie s EÚ Tanja Miščevićová zdôraznila, že sú kapitoly 23 a 24 najťažšou a najvýznamnejšou oblasťou, lebo sú v nich zahrnuté reformy, z ktorých sa niektoré už začali realizovať.

Manuál obsahuje odpovede na mnohé kľúčové otázky: kto vedie proces vyjednávania s Európskou úniou, čo je Dohoda o stabilizácii a pridružení, čo obsahuje správa o skríningu a tiež podáva presný prehľad organizačnej štruktúry EÚ. Kapitoly 23 a 24 sa nevzťahujú iba na súdnictvo a bezpečnosť, ale zaoberajú sa aj bojom proti korupcii, organizovanej kriminalite a obchodovaniu s ľuďmi, otázkami migrácií a azylu atď.

Súčasťou prezentácie bola aj výstava novinársko-dokumentárnej fotografie Srbsko pred objektívom, ktorej  autormi sú šiesti fotografi. Vystavené fotografie, ktoré sa nachádzajú aj v príručke, znázorňujú základné práva a spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, teda oblasti, na ktoré sú zamerané kapitoly 23 a 24.

J. Pániková

 

 

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs