Slovenský trojlístok

4.nov 2013

Slovenský trojlístok

Popredné uznanie za najlepší model zamestnávania: Jarmila Bohušová

Popredné uznanie za najlepší model zamestnávania: Jarmila Bohušová

K CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽI NAJLEPŠIA PODNIKATEĽKA SRBSKA 2013

Ten tohtoročný slogan podujatia Ženy vedia ako byť  úspešnými sa v ten slávnostný utorkový večer v zemunskom Madleniániu potvrdil mnohokrát. Totiž zo stručných prezentácií o každej z 38 podnikateliek, ktoré sa ocitli v užšom výbere, bolo zjavné, že každá je iná: pracovnými výsledkami, zmýšľaniami, podnikateľskými praktikami, no zároveň si boli podobné úspechmi, ktoré dosahujú. Pre nás to najpodstatnejšie: sú medzi nimi aj tri Slovenky – Jarmila Bohušová (Agroplod, Hložany), Zuzana Ožvátová (Kvetinárstvo Flória, Báčsky Petrovec) a Mária Struhárová (MS Konfekcia, Báčsky Petrovec). Najúspešnejšou, jednou z víťaziek celkovej súťaže, je riaditeľka a spolumajiteľka podniku Agroplod, s. r. o., z Hložian Jarmila Bohušová. Získala Kvet úspechu ako víťazka v kategórii Najlepší model zamestnávania žien. Jej krédom je veriť sebe a svojej ceste k podnikateľskému úspechu.

Už tradičným usporiadateľom celoštátnej súťaže o najlepšiu podnikateľku Srbska s názvom Cvet uspeha za ženu zmaja je Združenie podnikateliek Srbska a jeho sekcia Ženský biznis klub. Týmto spôsobom nielenže oceňujú ženy v podnikaní, ale aj propagujú najúspešnejšie podnikateľky, motivujúc tým ďalšie ženy dať sa do hospodárskych vôd a rozvíjať vlastné hospodárske aktivity. Vo vstupnom príhovore na prezentácii výsledkov súťaže v Zemune predsedníčka Združenia podnikateliek Srbska a autorka projektu Kvet úspechu Dr. Sanja Popovićová Pantićová podotkla, že vo všetkých doterajších aktivitách a programoch osobitné miesto bolo vyhradené ženám, ktoré sa rozhodli stať sa podnikateľkami. Pomáhalo sa im kvalitnými školeniami, kontaktmi, mentorskou prácou. V školeniach sa doteraz zúčastnilo približne 3 500 žien, kým sa na vlastný biznis odhodlalo okolo 200. Predsedníčka Komisie pre udelenie cien, národná poslankyňa a predsedníčka Výboru pre hospodárstvo, regionálny rozvoj, turizmus a energetiku Národného zhromaždenia Srbska Dr. Aleksandra Tomićová vyzdvihuje, že príznačnosťou akejkoľvek účasti žien v schvaľovaní rozhodnutí o politike, hospodárstve, vede Srbska musí byť profesionalita, disciplína, obetavá práca.

– V Srbsku, na Balkáne, je to mnoho ťažšie ako inde, no akceptujte tieto pravidlá  a v súlade  s nimi sa správajte. Úspech príde, je len  otázkou času kedy, – prízvukuje Dr. Tomićová.

Slávnosť, v ktorej účinkovali členky Združenia podnikateliek, dámy odmenené kvetom úspechu, predstavitelia medzinárodných organizácií a diplomatického zboru, podnikatelia, mnohí spoločenskí, hospodárski, politickí, vôbec verejní dejatelia vrátane poprednej hostky dr. Tanje Miščevićovej, bola skutočne okázalá. Samotný ceremoniál, moderovaný Vesnou Damjanovićovou Brankovićovou a Vladimirom Jelićom, popretkávaný hudobnými číslami Dejana Cukića, trochu pripomínal ročné udelenie filmových Oscarov. Vskutku, bol to večer, pekný a slávnostný, na ktorý sa tak ľahko nezabúda…

                                                          Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs