Zvolili nového podpredsedu a tajomníka

1.nov 2013

Zvolili nového podpredsedu a tajomníka

Výborníci Zhromaždenia obce Stará Pazova na zasadnutí, ktoré sa konalo v utorok 22. októbra, vykonali určité kádrové zmeny vo vedení najvyššieho orgánu lokálnej samosprávy. Po demisii Ljubana Skopljaka (Srbská pokroková strana) za podpredsedu Zhromaždenia obce tajným hlasovaním zvolili Alexandra Baka (Pazovské hnutie). Verejným hlasovaním, bez zdôvodnenia, uvoľnili z funkcie tajomníčku Zhromaždenia obce, právničku Nevenku Čmelíkovú (nestranícka osoba) a na jej miesto zvolili právničku Vesnu Jovanovićovú, doterajšiu zástupkyňu náčelníka všeobecnej správy.

Staronové vedenie ZO Stará Pazova: (zľava) tajomníčka Nevenka Čmelíková (zmenená), predseda Radoje Blagojević a podpredseda Alexander Bako (novozvolený)

Staronové vedenie ZO Stará Pazova: (zľava) tajomníčka Nevenka Čmelíková (zmenená), predseda Radoje Blagojević a podpredseda Alexander Bako (novozvolený)

Po dlhšej rozprave, do ktorej sa viackrát zapájal Srđo Komazec (Srbská radikálna strana) a občas aj Slobodan Popović (Socialitická strana Srbska), výborníci väčšinou hlasov schválili ďalších 18 bodov rokovacieho programu. Tak ich, spolu s doplneniami schválenými na samotnom zasadnutí, bolo spolu 20 bodov.

Zhromaždenie obce väčšinou hlasov schválilo rozhodnutie o dlhoročnom zadlžovaní Obce Stará Pazova v sume 250 miliónov dinárov, a to na financovanie výstavby budovy škôlky v Belegiši, športovej haly s kolkárňou pri škole v Golubinciach a na rekonštrukciu i úpravu centra Novej Pazovy. Výborník Slobodan Popović sa opýtal, či sa týmto obec prehnane nezadlží, lebo už teraz dlhuje okolo 5 miliónov eur, čiže s touto novou pôžičkou bude dlhovať úhrnne 7 miliónov eur. Opozícia vyjadrila mienku, že by bolo treba zmenšiť počet zamestnaných v štátnych orgánoch a verejných podnikoch a tým viac peňazí ponechať na investície.

Na zasadnutí schválili aj plán generálnej regulácie osady Golubince a zmeny a doplnky plánu generálnej regulácie všetkých troch Bánoviec –  Nových, Starých a Bánovce – Dunaja.

Výborníci schválili rozhodnutie o vypísaní súbehu na riaditeľa VP Obecná bytová agentúra, ako aj rozhodnutie o zakladaní služby pomoci v  domácnosti rodinám s deťmi s poruchami v rozvoji.

Katarína Verešová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs