Majera – režisér, učiteľ a priateľ

16.apr 2013

Spolupracovníci, kolegovia a priatelia

Z PREZENTÁCIE KNIHY MAJERA

Kniha Majera zostavovateľa Pavla Matúcha vyšla v roku 2011. Aj po dvoch rokoch sa konajú jej prezentácie, lebo kniha o takom režisérovi a učiteľovi, akým je Ľuboslav Majera, si vyžaduje prezentáciu čoraz širšiemu kruhu ľudí. Vo štvrtok 11. apríla v Kultúrnom centre Nového Sadu sa zhromaždili herci, spolupracovníci, divadelní kritici, študenti Akadémie umenia v Novom Sade a obdivovatelia práce Ľ. Majeru a v priateľskej, uvoľnenej atmosfére hovorili o spolupráci s týmto popredným režisérom. Goran Ibrajter, Radoje Čupić, Darinka Nikolićová, Miroslav Fábry, či zostavovateľ knihy Pavel Matúch – všetci hovorili takmer o tom istom, o majerovskom štýle, ktorý je jedinečný a rozpoznateľný, slovenský, srbský, vojvodinský a zahraničný.

Malé, ale povďačné publikum

Renomovaná divadelná kritička Darinka Nikolićová sa pozastavila nad otázkou, prečo Majera už dlhý rad rokov nerežíruje v Srbskom národnom divadle, a podľa nej jeho predstavenia obsahujú silný emotívny náboj. O Majerovi sa pochvalne zmienil aj herec Radoje Čupić, ktorý s Majerom spolupracoval iba v dvoch predstaveniach, no, ako povedal, tá spolupráca poznačila jeho kariéru a herecký výraz. Práve Majera ho naučil to, čo iní nie: o etike a estetike divadla, a o tom, ako byť pokorný k práci.

Za jednoduchým pomenovaním knihy Majera skrýva sa mozaika osobne ladených textov, fotografií z predstavení a súkromného života. Zostavovateľ knihy Pavel Matúch zdôraznil, že knihu napísal preto, „aby sme ľahšie pochopili, koho máme medzi nami, avšak jedna kniha nestačí, aby sa spomenulo všetko dôležitejšie z Majerovho života“. Aj sám režisér sa poďakoval všetkým rečníkom a prítomným, „ktorí si prišli posedieť, usmiať sa jeden druhému, rozdeliť pozitívnu energiu a spokojne odísť domov“.

J. Pániková


 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs