Krásne slovo zostáva v srdci

16.apr 2013

Posledné konzultácie pred finálovou súťažou: predsedníčka ASSŽ s odbornou porotou

FINÁLOVÁ SÚŤAŽ ŽIEN V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY

Už šiesty rok v poradí Asociácia slovenských spolkov žien usporadúva súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy. Finálové stretnutie sa tentoraz konalo v nedeľu 14. apríla v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci za pozoruhodnej návštevnosti milovníčok krásneho slova.

Pred začiatkom finálovej súťaže prítomných privítala predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová a sprítomnila prejdenú cestu súťaže. V súvislosti s účasťou na tohtoročnej súťaži už na regionálnej úrovni pripomenula, že mali slabšie ohlasy v Báčke, predovšetkým u predstaviteliek mladšej kategórie, ale do budúcna sa budú snažiť túto situáciu napraviť. V Banáte mali aj tentoraz chvályhodnú účasť žien, o čom svedčí aj to, že do finálovej súťaže postúpili až štyri kandidátky. Predsedníčka osobitne privítala prvú účasť žien zo Sriemu na tejto finálovej súťaži. Moderátorka podujatia Hana Majerová predtým ako sa začali prednesy súťažiacich, predstavila odbornú porotu v zložení: Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, Miluška Anušiaková-Majerová, profesorka triednej výučby, a Mária Kotvášová-Jonášová, profesorka slovenského jazyka a literatúry.

V kategórii prednesu poézie žien do 25 rokov vystúpila iba jedna účastníčka súťaže: Nina Chalupová z Kovačice. Potom sa prednesom poézie predstavili tri finalistky vo veku viac ako 25 rokov: Anna Hrnčiarová z Lalite, Anička Strehovská z Padiny a Anna Slamajová zo Starej Pazovy. Po cituplných veršoch nasledovali prednesy prozaických textov. V tej prvej, teda v kategórii prednesu prózy žien do 25 rokov, sa publiku poklonila Danica Vŕbová z Hajdušice. V poslednej súťažnej kategórii – próza v prednese účastníčok ponad 25 rokov, vystúpili: Miriam Murtínová z Hložian a Anna Slivková z Padiny.

Kým odborná porota vyhodnotila prednesy, prítomným sa na tomto príjemnom nedeľnom stretnutí prihovorila spisovateľka Viera Benková a predstavila antológiu ženskej poézie Plášť bohyne, ktorú vydala Matica slovenská v Srbsku. Úryvky z knihy prečítala Hana Majerová.

Finalistky tradičnej súťaže v prednese poézie a prózy: (zľava) Anička Strehovská, Anna Slivková, Anna Slamajová, Danica Vŕbová, Nina Chalupová, Anna Hrnčiarová a Miriam Murtínová

Výsledky súťaže zverejnila predsedníčka odbornej poroty K. Melegová-Melichová:

– Môžeme byť spokojní s tým, čo sme tu dnes počuli. Zvlášť vás treba pochváliť za výber či už poézie alebo prózy, lebo si myslíme, že ste k tomu pristupovali skutočne inovatívne, že sa nám neopakovali texty z predchádzajúcich ročníkov. Na prednese ste pracovali tiež, lebo bol na vyššej úrovni. Jednoznačne sme sa rozhodli, že vo finálovej súťaži zvíťazili: Nina Chalupová z Kovačice a Anna Hrnčiarová z Lalite v prednese poézie a Danica Vŕbová z Hajdušice a Miriam Murtínová z Hložian v prednese prózy. Na súťaž Vansovej Lomnička, ktorá bude prebiehať v dňoch 19. a 20. apríla, odcestujú víťazky oboch kategórií súťažiacich ponad 25 rokov.

Každá z finalistiek tejto súťaže dostala diplom a cenné knižné odmeny. Aj tento ročník súťaže ASSŽ podporili: Matica slovenská v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci.

K. GažováJ. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs