Dokonalá svadba

16.apr 2013

Mužská časť divadelnej posádky

DIVADELNÁ PREMIÉRA V KYSÁČI

Premiéra divadelného predstavenia Dokonalá svadba Robina Hawdona v réžii Jána Privizera zapôsobila na početné obecenstvo, ktoré vyplnilo veľkú sieň Kultúrno-informačného strediska do posledného miesta a silným potleskom na konci predstavenia odmenilo hercov. Hostia prišli z Petrovca, Kulpína, Pazovy a Pivnice. Premiéra bola v piatok 12. apríla, repríza o deň neskoršie. Hneď po nej divadelní ochotníci zbalili kulisy, kostýmy, a odcestovali na zájazd na Slovensko.

Organizátorom predstavenia je Dušan Francisty, návrh scény a plagátu urobili Nenad Leskovac a kolektív. Kostýmy tiež navrhol kolektív a úpravu kostýmov urobila Mária Kohútová. O technické záležitosti sa postarali Pavel Surový, Ondrej Srnka, D. Francisty, Ivan Čief, Ondrej Gaško a N. Leskovac. Zvuk a svetlo mali na starosti Dobroslav Filko a Ján Kulík, šepkárom bol Ivan Klinko.

Ženský divadelný štvorlístok

Čo sa týka hereckého tímu, ten bol už osvedčený a zohraný. V Dokonalej svadbe hrajú: Denisa Miháľová (Ráchel), Ivan Privizer (Bill), Branislav Čeman (Tom), Svetlana Gašková (Judy), Tatiana Klinková (Julie) a  Ivana Vozárová (Daphne). Až na menšie neistoty všetci herci boli presvedčiví. Javisková reč a jazyková kultúra boli na úrovni a výkony vyrovnané, ibaže by si (jednotlivé) roly žiadali trochu starších hercov. Scéna bola funkčná, kostýmy trefné, takže členom Ochotníckeho divadla KIS Kysáč nieto čo zazlievať. Divadlo sa hralo v dvoch dejstvách a bolo šité na mieru obecenstva takmer všetkých vekových kategórií. Pekná ľúbostná komédia plná frmolu nikoho nenechala ľahostajným a mnohí sa pritom schuti zasmiali. Na ceste domov si nejeden divák možno uvedomil, že za smiešnymi scénkami sa vlastne skryli aj mnohé neresti dnešnej doby: medziiným nevera a alkohol. Alebo sú to už súčasti dnešného života, ktoré nie veľmi podliehajú kritike? Ba naopak, skôr sa v súčasnej spoločnosti propagujú, ako odsudzujú. V divadelnom predstavení k nevere prichádza tesne pred uzavretím manželstva, a tak k oltáru nakoniec pristupujú celkom iné páry, než sa to v príprave svadby plánovalo.

Diváci, súdiac podľa reakcie a potlesku, predsa boli viac naklonení oklamaným v tejto ľúbostnej komédii. Nech je to akokoľvek, kysáčske obecenstvo sa skutočne pobavilo na piatkovej premiére Dokonalej svadby.

E. Š.


 


 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs