Majú aj pekné novinky

3.okt 2013

V novom školskom roku v kulpínskej škole majú zapísaných 237 žiakov. Z toho 135 žiakov je v slovenských triedach a 102 v srbských. Keď ide o prvákov, situácia je nasledujúca:

– Žiaľ, tohto roku máme mimoriadnu situáciu. V slovenskej triede je zapísaných iba 11 prvákov. Celý rad rokov sa nám nestalo, že sme mali tak málo detí v slovenskej triede. V srbskej ich je zasa viac, ako sme mávali – je tu 15 žiakov. Na budúci rok už to bude zasa ten optimálny počet prvákov v slovenskej triede, teda ponad 20. Práve preto, že je detí tentoraz menej, museli sme písať žiadosť pokrajinskému sekretariátu, aby nám povolili otvoriť slovenskú triedu s takýmto počtom detí. A podarilo sa nám to, – povedala na úvod riaditeľka školy Jovanka Zimová.

40riaditelkazimova

40riaditelkazimova

Kulpínska škola aj na školský rok 2013/2014 podala žiadosť školskej správe o kádre z matematiky, informatiky, fyziky a anglického jazyka. Odpoveď zatiaľ nedostali, keďže ešte stále prebieha burza nezamestnaných učiteľov a učiteľov, ktorí majú nedostatočný počet hodín. Keď sa to všetko zrovná, iba potom budú môcť vypísať súbeh na tieto pracovné miesta. Väčšie úpravy počas letných prázdnin na školskej budove nemali. Vlani v zime bola urobená sanáciu sanitárnych priestorov, takže cez leto vykonali iba podrobnú údržbu školskej budovy.

– Bolo by už nevyhnutné vylíčiť učebne. Prostriedky na to však nie sú, a tak sa organizujú rodičia spolu s deťmi, aby sa steny vo vyučovacích priestoroch osviežili. My si túto ich ochotu a snahu nanajvýš ceníme a sme im za to vďační. Aj fasáda školy by sa mala čím skôr urobiť. Na to sú však potrebné väčšie prostriedky, na ktoré sa budeme uchádzať cez projekty. Samozrejme, bude tu aj pomoc z obecnej úrovne, ale vzhľadom na to, že sme nedávno aj z Obce B. Petrovec, aj z Miestneho spoločenstva Kulpín dostali väčšiu sumu prostriedkov na výmenu okien na celej budove, teraz musíme s vynovením fasády trochu počkať, – vysvetlila riaditeľka.

Školským ročným plánom sú už zaplánované aktivity Detského týždňa. Učiteľky nižších ročníkov si určili obsahy zábavného, športového, divadelného dňa a zaplánovali aj maškarný ples žiakov. V posledných rokoch sa do aktivít Detského týždňa zapájajú aj žiaci vyšších ročníkov, a to hlavne do športových podujatí. Na začiatku školského roku zasadala i Rada rodičov, kde bolo medziiným dohodnuté, že sa prostriedky z rodičovského dinára usmernia na kúpu videozariadenia.

– Peknou novinkou pre našu školu je informácia, že sme z Matice slovenskej dostali ponuku, aby našich desať žiakov a jeden pedagóg od 3. do 12. októbra pobudli v Škole v prírode na Slovensku, v okrese Brezno. Samozrejme, že sme s radosťou prijali túto ponuku. Školská rada vybrala desať detí, ktorým tento výlet bude odmenou za usilovnú prácu, – povedala nám na záver riaditeľka Zimová.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs