O materinskom jazyku znovu, a znovu, a…

3.okt 2013

Najprv vtipne: Učiteľ sa pýta žiaka: „Jožko, prečo sa náš jazyk nazýva materinský?“ „No, preto, lebo otecko sa len málokedy dostane k slovu.“

Teraz vážnejšie: Nemyslime na materinský jazyk iba „v jeho deň“, ale každý deň. Tešme sa, že môžeme hovoriť, rozprávať vtipy, radovať sa, ale aj smútiť či nadávať v jazyku, ktorý nám je najbližší! Podľa odhadov odborníkov totiž v súčasnosti hovorí viac ako šesť miliárd obyvateľov Zeme približne tromi tisícami jazykov, ale jazykovedci tvrdia, že väčšina jazykov je v ohrození. Tými 3 000 jazykmi hovoria približne v 200 štátoch, totiž nie všetky jazyky sú štátnymi. Na druhej strane približne tri štvrtiny obyvateľov Zeme hovoria prvými 100 jazykmi, teda tzv. malé jazyky používa iba jedna štvrtina obyvateľov našej planéty, aj to skôr ako druhý jazyk. Preto uznávajme, pestujme a zveľaďujme si svoj materinský slovenský jazyk, veď je jedným z tých, čo majú aj svoj štát. A domovské právo má aj v Srbsku.

Konkrétnejšie: „Prostriedkom na posilnenie vedomia vlastnej identity našich žiakov a jedným zo spôsobov, ako u žiakov pestovať a zachovávať jazykové povedomie, sú žiacke semináre. Preto je ich podklad slovenčina. Štyri ročníky máme za sebou, piaty realizujeme onedlho – v novembri. Vďaka učiteľom slovenčinárom týmito seminármi sa u slovenských žiakov buduje zdravé sebavedomie, hrdosť na seba samého, na svoj pôvod, na svoju národnosť,“ povedala nám k téme tohto čísla Hlasu ľudu Mária Andrášiková, profesorka slovenčiny v petrovskej základnej škole. A my dokladáme snahy Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Matice slovenskej v Srbsku, Asociácie slovenských spolkov žien, teda početné semináre, prednášky, literárne či recitačné súťaže, zájazdy detí a nielen detí do domovského štátu nášho materinského jazyka, rozhovory s rodičmi, ktorí váhajú pri zapisovaní svojich detí do slovenských tried…

Namiesto záveru: Nepodceňujme význam materinského jazyka, ale využime každú príležitosť na jeho zveľadenie, na vštepovanie lásky k nemu u generácií, ktoré prichádzajú. Niektoré pokyny, ako na to, možno nájdete aj na týchto našich štyroch hlasľudovských stranách.

A. Francistyová

 

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs