V rozpočte miliarda dinárov menej

3.okt 2013

Zvýšenú pozornosť výborníkov na zasadnutí Zhromaždenia obce Stará Pazova v utorok 24. septembra zaujal návrh opravného rozpočtu obce a verejných podnikov, ako aj opätovná voľba riaditeľov verejných podnikov.

Hlavnou príčinou schválenia opravného rozpočtu nielen obce, ale aj verejných podnikov je znížený prílev prostriedkov do obecnej pokladnice. To konkrétne znamená, že sa do pokladnice Obce Stará Pazova z plánovaných 4 354 425 000 dinárov reálne môže uskutočniť prílev v sume 3 334 827 000 dinárov. Z tejto sumy 1,6 miliardy dinárov sa použije pre potreby Direkcie pre výstavbu Obce Stará Pazova, 575 miliónov je určených pre zamestnaných v obecných službách, okolo 653 miliónov na zaplatenie služieb a tovaru, kým pre potreby občanov MS Stará Pazova bude priamo z účtu obce alebo z verejných podnikov usmernených 590 miliónov dinárov… To sú len niektoré položky z finančných ukazovateľov o rozpočtových príjmoch a výdavkoch.

40pazKovacevicNajväčšiu rozpravu vyvolala téma investičných vkladov. Najviac sa pritom polemizovalo o dynamike výstavby kanalizácie. Všetci sa zhodli, že je výstavba kanalizácie prvoradá záležitosť. V tejto súvislosti Nedeljko Kovačević, riaditeľ Direkcie pre výstavbu obce, povedal: „Aby sa vystavala kanalizácia vo všetkých osadách obce, na základe ideového projektu treba vybudovať 223 km a 16 789 prípojok. Cena výstavby jedného metra je 110 eur a cena prípojky 431 eur. Bez filtrov treba zhruba 25 miliónov eur, a toľko peňazí Obec Stará Pazova nemá. Preto mienime rokovať s potenciálnymi zahraničnými a domácimi partnermi o verejno- súkromnej koncesii.“

Na zasadnutí sa hovorilo aj o havárii na primárnom kolektore medzi Starou a Novou Pazovou s poznámkou, že žiadali peniaze z Ministerstva životného prostredia, ale ich doteraz nedostali.

V rozprave bolo slov aj o nadmernom zamestnávaní v minulosti vo verejných podnikoch Čistoća a Vodovod a kanalizácia. Mgr. Milan Končarević, riaditeľ VP Čistoća, uznal, že toho času je v tomto podniku zamestnaných 189 osôb a že prepúšťanie z práce nadbytočných (politické zamestnávanie) je možné robiť len podľa platných zákonov.

Keďže minulé leto boli vypísané súbehy na voľbu riaditeľov verejných podnikov, na tomto zasadnutí Zhromaždenia obce Stará Pazova znovu zvolili všetkých riaditeľov, ktorí tieto funkcie zastávali aj doteraz.

Schôdza trvala 6 hodín. S otázkami a pripomienkami vystúpili Srđo Komazec (SRS), Slobodan Popović (SPS) a Zoran Vukašinović (SPS). Všetkých 39 bodov rokovacieho programu výborníci schválili aklamáciou jednohlasne – a bez prítomnosti výborníkov SRS a DS.

Katarína Verešová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs