Makovička aj medzinárodná

17.dec 2014

Makovička aj medzinárodná

V poradí 15. výtvarný tábor Makovička, ktorý sa uskutočnil 13. decembra 2014 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, po pol druha desaťročíprvýkrát mal medzinárodný ráz. Organizačný výbor výtvarného táboru Makovička pravidelne začiatkom decembra do Petrovca pozýva mladých nadaných žiakov so svojimi pedagógmi zo škôl so slovenskou vyučovacou rečou a tohto roku po prvýkrát pozvanie prijali hostia z Nadlaku, ktorí pricestovali so svojou vedúcou výtvarného krúžku a profesorkou vo výslužbe Máriou Štefankovou. Okrem nich na Makovičke účinkovalo ešte zo 50 nádejných výtvarníkov.

Otvorenie 15. Makovičky a príhovory organizátorov

Otvorenie 15. Makovičky a príhovory organizátorov

V tohtoročnú luckovskú sobotu, na rozdiel od minulých, počasie bolo teplé. Také boli aj príhovory pred začiatkom zo strany organizátorov. Zoskupeným žiakom a pedagógom z Kysáča, Kulpína, Hložian, Selenče, Maglića, Starej Pazovy, Pivnice, Nadlaku a Petrovca sa prihovorili koordinátorka Daniela Triašková, riaditeľ školy Ján Brna, výtvarný kritik Vladimír Valentík, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková a riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni.

Účastníci Makovičky aj tohto roku mali možnosť vybrať si jednu z troch ponúknutých dielní. Maliarsku dielňu viedol Michal Ďurovka z Kysáča, grafickú dielňu Pavel Čáni z Kulpína a sochársku dielňu Milorad Bogdanović z Maglića. Po ukončení prác, spoločnom obede a návšteve Galérie Zuzky Medveďovej a jej depozitára, komisia na záver zhodnotila vyhotovené práce a vyhlásila troch najúspešnejších žiakov z každej dielne, ktorých organizátor odmenil. V rámci sochárskej dielne najúspešnejšia bola Nataša Fodorová zo Starej Pazovy, druhé miesto obsadila Jana Ivana Chovancová z Kysáča a tretí bol Branislav Banjac z Hložian. V rámci grafickej dielne najviac sa presadila Darina Vetráková z Nadlaku, druhá bola Mila Čižmanská z Kysáča a tretí Daniel Hodolič z Petrovca. V rámci súťaže maliarov komisia najviac ocenila Tabitu Pavelovú z Petrovca, na druhom mieste zakotvila Miroslava Machová zo Starej Pazovy a tretia bola Snežana Ilbašićová z Maglića.

Profesor výtvarnej kultúry Ján Agarský zo Starej Pazovy vyhlásil, že je spokojný s tohtoročnou Makovičkou a tešil sa aj z úspechov svojich žiačok. Poznamenal, že v grafike konkurencia bola veľmi silná, najmä hostia z Rumunska mali výborné práce. Pripomenul, že išlo o náročnú techniku: suchá ihla, ktorá sa bežne na základných školách nepraktizuje.

Okrem ocenených žiakov darčeky získali všetci účastníci a z makovičkovských prác na jar z príležitosti oslavy Dňa školy usporiadajú výstavu. Ďalšou novinkou tejto Makovičky je i iniciatíva k založeniu Aktívu slovenských učiteľov výtvarnej výchovy v rámci ASP.

                                                                                                                          Jaroslav Čiep

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs