Program YRA: Miloslav Daniel z Kysáča je jeden z mladých ambasádorov zmierenia

17.dec 2014

Program YRA: Miloslav Daniel z Kysáča je jeden z mladých ambasádorov zmierenia

Pred Súdom pre vojnové zločiny (foto: YRA)

Pred Súdom pre vojnové zločiny (foto: YRA)

V Belehrade sa v dňoch 7. až 12. decembra realizoval program Mládežnícki ambasádori zmierenia (YRA) pod heslom Príď do Belehradu, spoznaj región, ktorý zorganizovala belehradská mimovládna organizácia Mládežnícky výbor pre vzdelávanie. V programe sa  zúčastnil aj Kysáčan Miloslav Daniel.

Toto podujatie je intenzívny program zahrňujúci päťdňový študijný pobyt, školenie vrstovníkov, medializáciu programu a písanie eseje. V programe sa môžu zúčastniť mladí vo veku 18 až 31 rokov zo Srbska, Bosny a Herecegoviny, Kosova a Macedónska.

Poslanie programu je podporiť a stimulovať multi-perspektívny prístup vo forme diskusií na témy, ktoré majú dôležitý význam pe všetky krajiny bývalej Juhoslávie a ktoré sa týkajú procesu zmierenia v našom regióne.

Počas študijného pobytu sa analyzujú tri hlavné témy a to EÚ integrácie, dejiny a proces zmierenia v regióne. Okrem toho, účastníci navštevujú rôzne inštitúcie, od vládnych, univerzitných, po veľvyslanectvá, politické strany a organizácie občianskej spoločnosti.

V tomto zaujímavom projekte ako účastník 6. generácie, a zároveň poslednej, tzv. mladých ambasádorov zmierenia bol aj Kysáčan Miloslav Daniel (1983), ktorý sa tam dostal vďaka spolupráci s Mládežníckym strediskom z Báčskej Palanky.

1512157_10200215240260014_8095126000006321455_o

Miloslav Daniel v Zhromaždení Republiky Srbsko (foto: YRA)

-Náplňou projektu je zvýšiť percento zmierenia sa v regióne bývalej Juhoslávie a edukovať mladých o rovnoprávnosti, – hovorí Miloslav, a dodáva, že je už na čase zúčtovať sa s našimi dejinami, s ich rôznymi verziami, na ich vyšetrenie a dokumentovanie. – To sa môže vykonať za účasti mladých zo všetkých krajín regiónu, ktorí su neraz obeťou politiky a nacionalizmu. Ale práve mladí sú tí, ktorí chcú “prekračovať” stereotypy a podporovať spoluprácu na rôznych úrovniach.

-Program bol veľmi intenzívny a zaujímavý, k čomu najviac prispeli prednášatelia a návšteva niektorým inštitúciám. Z prednášateľov spomeniem napríklad Marijanu Toma z Nadácie pre humanitárne právo, novinárku Olju Bećkovićovú, hlavnú negociátorku pre Srbsko v procese eurointegrácie Tanju Miščevićovú, šéfa Delegácie EÚ v Srbsku Michaela Davenporta, predstaviteľa Európa tímu Delegácie EÚ v Srbsku Naima Leo Besiriho a i., a z inštitúcií Súd pre vojnové zločiny, EU info stredisko, srbský parlament a i., – vysvetľuje náš spolubesedník.

DSC_0866

Predstaviteľ Európa tímu Delegácie EÚ v Srbsku Naim Leo Besiri (foto: YRA)

Na 6. YRA sa zúčastnili mladí z Macedónska, Kosova, Bosny a Hercegoviny a Srbska. Zároveň ide o poslednú generáciu tohto programu, ktorý počas troch rokov absolvovalo asi 125 mladých ľudí, ktorí urobili mnohé stretnutia, rozhovorov a i., a podľa organizátorov, veci sa začali hýbať dopredu.

Všetci účastníci získali certifikáty, ktoré ich – ako mladých ambasádorov zmierenia – zaväzujú rozširovať ideu spolupatričnosti (a potom uplatňovať v praxi) tak v médiách, ako aj prostredníctvom rôznych prednášok a stretnutí menších skupín mladých ľudí:

– Je to dobrý spôsob, ako dosiahnuť cieľ, čiže ako prispieť k tomu, aby sa nikdy viacej nezopakovali 90. roky 20. storočia, – hovorí Miloslav. – Avšak, je to ťažká a namáhavá práca a výsledky nie sú ihneď viditeľné, no iba so silnou vierou v seba samého – človek dokáže všetko…

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs