Udelenie cien a autorských výtlačkov

17.dec 2014

Udelenie cien a autorských výtlačkov

Laureáti cien Nového života

Laureáti cien Nového života

Slávnostné udelenie cien časopisov Nový život a Zornička, ako aj udelenie autorských výtlačkov trom autorkám pre deti, prebiehalo dnes v priestoroch Zhromaždenia AP Vojvodiny.

Na tohtoročnú súťaž časopisu Nový život o najlepšiu poviedku resp. cyklus básní bolo zaslané 20 prác 17 autorov. Porota sa rozhodla prvú cenu udeliť Ladislavovi Čánimu za cyklus básní Druhá podstata mlčaniaElégia. Druhú cenu dostali dvaja autori – Mišo Smišek za krátku prózu Povedal siMartin Prebudila za básnický cyklus O viere a nevere. Tretiu cenu dostali až traja autori – Michal Bíreš za cyklus básní Plombované časy, Martina Bartošová za krátku prózu NičAneta Lomenová za poviedku Terapia pre medailóny.

Odmenení autori pre deti s členmi komisie a predsedníčky NRSNM

Odmenení autori pre deti s členmi komisie a predsedníčkou NRSNM

Komisia, ktorá hodnotila práce autorov pre deti prvú cenu v kategórii poézie udelila Zuzane Čížikovej za báseň Psíček Max. Druhú cenu dostala Mária VrškováČím chcem byť a tretia cena sa dostala do rúk Anne Malkovej za báseň Čudný dedko Mráz. Za najlepšiu prozaickú prácu komisia vyhlásila poviedku Anny Malkovej Záhadný hosť. Druhú cenu dostala Mária Vršková za prózu Ranná pesnička a tretiu Miroslav Demák za poviedku Čo to na zem padá?

Svoje knihy si prebrali tieto autorky

Svoje knihy si prebrali tieto autorky

Tradične sa po udelení cien Nového života a Zorničky udeľujú aj autorské výtlačky našim spisovateľom, buď pre dospelých alebo pre deti. Dnes si svoje knihy prebrali tri autorky pre deti: Mária Vršková, ktorej vyšla kniha poviedok, básní, hádaniek, riekaniek a spievaniek pod názvom Štvorlístok, Kataríne Mosnákovej-Bagľašovej vyšla debutová kniha poviedok Jednozubý úsmev a už osvedčenej spisovateľke pre deti Anne Kukučkovej vyšla ďalšia kniha poviedok Na písmenko, na písmenko.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs