Malá dedinka plná lásky

23.dec 2017

Malá dedinka plná lásky

Moderátor Darko Bábeľa a predseda SKUS Štefánik Milko Horvát

Dnes večer sa v Binguli konal program pod názvom Binguľa – malá dedinka plná lásky, pri príležitosti 160. výročia príchodu prvých slovenských rodín do Bingule.

Prítomných na začiatku privítal predseda Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Milana Rastislava Štefánika v Binguli Milko Horvát.

Prvé slovenské rodiny v Binguli

ChoreografIa Na binguľskej oberačky veselo býva

Krátku históriu o vzniku a názve dediny prečítal Darko Bábeľa, ktorý aj moderoval program. V zápisniciach cirkevného zboru v Binguli je zapísané, že sa prvé slovenské rodiny prisťahovali už v rokoch 1857-1858-1859. Boli to rodiny z Báčky. Uvádza sa, že prvá slovenská rodnina, ktorá prišla do Bingule, bola rodina považského majstra Michala Pitlikára a o rok neskoršie prišlo niekoľko rodín z Hložian. Neskoršie sa začali sem prisťahovať aj rodiny z iných báčskych dedín.

Detský program

Mladšia a staršia folklórna skupina

V pokračovaní programu nasledoval detský kultúrno-umelecký program. Malí divadelníci zahrali krátku scénku Vážny rozhovor s mamou Márie Kotvášovej-Jonášovej. Mladšia a staršia folklórna skupina sa predstavila choreografiou Na binguľskej oberačky veselo býva, s ktorou sa predstavili aj tohto roku na Zlatej bráne v Kysáči. Toto bola príležitosť po prvýkrát túto choreografiu prestaviť v Binguli. Mladšia skupina sa potom predstavila choreografiou Zajačí tanec a staršia Zvrtniže sa sedem ráz. Na záver sa piesňami a básničkami predstavili tí najmladší. Všetky deti pripravila a nacvičila Tijana Farkašová a vedúci orchestra bol Kristián Ruman. Odznela aj pieseň Nad Binguľou vyšla hviezda jasná, ktorou sa prítomní rozlúčili.

D. BEREDIOVÁ
D. BEREDIOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs