ZO B. Petrovec: Schválili rozpočet na nasledovný rok

23.dec 2017

ZO B. Petrovec: Schválili rozpočet na nasledovný rok

Stredobodom pozornosti na včerajšom zasadnutí báčskopetrovského lokálneho parlamentu, poslednom v roku 2017, bola rozprava o navrhnutom rozpočte na rok 2018. Príjmy v rozpočte tejto obce dosahujú 1 045 845 000 din. a výdavky 1 088 836 000 din.

Obecný rozpočet na idúci rok sa podľa predsedu obce Srđana Simića veľmi nerozlišuje od rozpočtu v roku 2017. Ešte stále kopu rozpočtových prostriedkov zaťažuje návrat prostriedkov samozdanenia občanom Petrovca, Hložian a Kulpína. Na rok 2018, ako vysvetlil predseda, je vypracovaný celý rad projektov. Bude sa robiť 4,5 km cesty Petrovec-Kulpín, čo je investícia hodnoty 100 miliónov dinárov.

Ďalej spomenul pokračovanie výstavby kanalizácie v Petrovci a v Kulpíne, dôkladnejšiu adaptáciu škôl v Maglići a v Báčskom Petrovci, výstavbu cyklistickej dráhy Petrovec-Nový Sad, adaptácia ambulancií v Maglići a v Kulpíne, dostavba škôlky v Kulpíne. Obec má rad projektov, ale sa musí urobiť rozvrh primárnych investícií. Aj idúci rok počítajú s prostriedkami z pokrajiny a iných prameňov, ako sú aj eurofondy.

Opoziční výborníci sa o rozpočte zmienili ako o zozname pekných želaní a vyjadrili nespokojnosť, že je málo prostriedkov pre miestne spoločenstvá, ktoré by mali nakladať svojimi prostriedkami, lebo takýto spôsob sústredenia prostriedkov do obecnej pokladne je centralizácia a malo by sa smerovať k decentralizácii.

Po dvojhodinovej rozprave o návrhu rozpočtu výborníci ho hlasovaním schválili. Ostaté body rokovacieho programu boli takmer bez diskusie schválené.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs