Márii Gaškovej k sedemdesiatke výstava v Petrovci

13.okt 2018

Márii Gaškovej k sedemdesiatke výstava v Petrovci

Zvyčajne sa stáva, že keď maliar má okrúhlejšie jubileum, tak mu galeristi usporiadajú retrospektívnu výstavu doteraz vytvorených prác počas viacej desaťročí. Kysáčska akademická maliarka a výtvarná pedagogička Mária Gašková sa tohto roku dožila svojich sedemdesiatin. V petrovskej Galérii Zuzky Medveďovej sa jej pri tejto slávnostnej príležitosti podujali usporiadať výstavu. Predsa však nie retrospektívnu, akú by sa dalo očakávať, ale celkom novú samostatnú výstavu.

Vernisáž samostatnej výstavy akademickej maliarky Márie Gaškovej z Kysáča pri príležitosti jej životného jubilea sa uskutočnila včera večer v Galérii Zuzky Medveďovej patriacej do sústavy Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci.

„Svet obrazových vnemov v prostrediach Slovákov v Srbsku je pestrý ako paleta mnohorakosti žánru a techník, v ktorých tvoria výtvarníci vo Vojvodine. Jednou z nich je aj akademická maliarka Mária Gašková. Jej nespochybniteľný prínos pre kumšt v slovenskom zahraničí si pripomínajú obdivovatelia jej optimisticky tónovaných farieb a výjavov na plátne zarámovaných si verejnosť Slovákov v Srbsku pripomína obzvlášť v roku významného životného jubilea maliarky.“ Takto písal v ústrety výstavy portál Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Výstava

Na výstavu pri príležitosti životného jubilea Márie Gaškovej priaznivcov krásna, fantázie i farieb na hodnotný umelecký aj ľudský zážitok do GZM úprimne pozývala aj riaditeľka MVS Anna Séčová-Pintírová. Tá po privítaní slušného počtu návštevníkov ako prvá v programovej časti vernisáže v krátkosti uviedla základné črty jubilujúcej maliarky.

„Keď ide o samotnú expozíciu, Mária Gašková sa venúva predovšetkým štyrom farbám – žltej v rôznych odtieňoch vytónovanej, až po hnedú, modrej, zelenej a karmínovej červenej. Niekedy sa všetky tieto obrazy stretajú v rámci jednej kompozície na obraze. Niekedy pôsobia úplne samostatne. Niekedy je jedna z tých farieb iba náznakom dominantnej inej farbe. Ideou pri vypracovaní tejto expozície bolo začať s viac farieb, prejsť cez žlto-okerovo-hnedú fázu, cez modrú, zelenú až po karmín a zakončiť viacfarebne,“ pokúsil sa objasniť základnú niť celku tejto výstavy jej kurátor Vladimír Valentík.

O tom, ako sama dožíva inšpiráciu, ktoré sú jej priority a ako by si priala, aby návštevníci pozerali na jej obrazy hovorila aj samotná maliarka Mária Gašková.

Slávnosť otvorenia výstavy Márie Gaškovej hudobnými bodmi spestrili členovia hudobnej odbočky pôsobiacej na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Obecenstvu sa predstavili Dávid Ficdievčenská spevácka skupina.

Mária Gašková

Výtvarníčka, akademická maliarka Mária Gašková, nar. 17. apríla 1948 v Kysáči, ktorej životnou tvorivou platformou a témou olejomalieb sa prelína lyrická abstrakcia. V celom tomto kontexte možno povedať, že M. Gašková sa formovala pri vyhľadávaní svojho variantu abstraktívneho expresionizmu.

Základnú školu absolvovala vo svojom rodisku – Kysáči, strednú učiteľskú v Sriemskych Karlovciach, kde začala postupne odkrývať aj svoj výtvarný talent, keď sa stala žiačkou Branislava Vulekovića. Maliarstvo vyštudovala na Fakulte úžitkových umení v Belehrade v triede Rajka Nikolića v roku 1973. O dva roky neskôr tu absolvovala i postgraduálne štúdium monumentálnej maľby. Pracovala ako výtvarný pedagóg v Stredoškolskom stredisku Jovana Vulkanovića v Novom Sade, na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Tiež na Pedagogickej akadémii v Novom Sade a ako výtvarná pedagogička na Vyššej škole pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade.

Od roku 1971 vystavuje Mária Gašková na spoločných výstavách a od roku 1973 aj samostatne. Najväčší počet samostatných výstav realizovala v Novom Sade. Od roku 1981 je členkou Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny (ULUV).

Roku 2015 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov vyšla monografia o maliarke zostavovateľa Savu Stepanovova. Jej pomenovanie je jednoducho Gašková, s podtitulom Mária Gašková, maliarstvo tichej vášne. Vytlačená je trojjazykovo – po slovensky, srbsky a anglický.

Výstava diel Márie Gaškovej v GZM v Báčskom Petrovci potrvá do 11. novembra 2018.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs