O materinskom jazyku s prvkami národnej kultúry aj v pokrajinskej vláde

17.okt 2016

O materinskom jazyku s prvkami národnej kultúry aj v pokrajinskej vláde

dsc_0131V miestnostiach pokrajinskej vlády sa dnes stretli predstavitelia 7 národnostných rád, predstavitelia pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, ako aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja Anamarija Vlčeková.

Na stretnutí, ktoré iniciovala Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM, hovorili o realizácii hodín predmetu materinský jazyk s prvkami národnej kultúry.

dsc_0145Ako pred začiatkom stretnutia zdôraznila štátna tajomníčka Vlčeková, táto téma sa v poslednom období javí ako veľmi problematická. Zdôraznila, že najväčší problém sa vyskytol pri ponuke materinského jazyka, keď určití riaditelia škôl neupovedomili rodičov, že existuje možnosť, aby pre ich deti zvolili daný jazyk.

Začiatku stretnutia sa zúčastnila aj pokrajinský tajomník Mihály Nyilas. Podotkol, že deti, ktoré nemajú možnosť sa učiť všetky predmety v materinskom jazyku, musia mať zabezpečený dodatočný spôsob vyučovania. Musia mať možnosť zvoliť si materinský predmet ako voliteľný.

S. Zolňanová zdôraznila, že je stretnutie zvolané aj s cieľom, aby sa pokúsili vytvoriť návrhy na zmenu statusu voliteľného predmetu materinského jazyka s prvkami národnej kultúry.

Účastníci stretnutia mali navrhnúť konkrétne riešenia. Mali navrhnúť čo by sa malo v zákonoch a pravidlách vymeniť, aby sa došlo k zlepšeniu realizácie vyučovania uvedeného predmetu. Presnejšie k uskutočneniu úplného práva na vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs