V KOVAČICI: Najspevavejšie klenoty Torňošová a Svetlíková

17.okt 2016

V KOVAČICI:  Najspevavejšie klenoty Torňošová a Svetlíková

Mária Magdaléna Torňošová

Mária Magdalena Torňošová

V uplynulý víkend sa v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici uskutočnila kvalifikačná časť Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2016, kde si účastníčky Mária Magdalena Torňošová a Gabriela Svetlíková svojim hlasom vybojovali postup na finálovú časť festivalu.

V sobotu 15. októbra prebiehala prvá kvalifikačná časť Festivalu Rozspievané klenoty, kde si svoje hlasové schopnosti vyskúšalo 15 mladých spevákov, žiakov vyšších ročníkov kovačickej ZŠ. Za hudobného sprievodu ľudového orchestra v zložení: Ivana Ivaničová, Vieroslava Válovcová, Andrea Babková, Gabriela Feketyová a Ivan Šandor (husle), Šamu Kiš (klarinet), Jožef Kováč (viola), Vladimír Kolárik (cimbal), Pavel Tomáš ml. (kontrabas), Dušana Babincová (flauta), Ivan Cicka a Pavel Tomáš st. (harmonika), po dve slovenské ľudové piesne zaspievali: Anna Stanová, Ivona Husárová, Mariena Gáliková, Svetlana Farkašová, Anna Ďurišová, Jana Vereská, Darko Svetlík, Tina Vesteková, Paulina Cicková, Vesna Masáryková, Valentína Chalupová, Ivona Jonášová, Darina Veňarská, Gabriela Nosáľová a Gabriela Svetlíková.

Gabriela Svetlíková

Gabriela Svetlíková

Deň neskoršie na javisku DK v Kovačici, v druhej kvalifikačnej časti, mikrofón patril najmladším účastníkom podujatia. Podľa slov posudzovacej komisie, ktorú tvorili Ivan Babka, krstný otec a jeden zo zakladateľov tohto podujatia, Pavel UrbanJán Dišpiter (predseda), účastníci nižších tried si zvolili krajšie piesne, primerané ich veku a odspievali ich kvalitnejšie, než účastníci vyšších ročníkov, ktorí už majú formovaný hlas a málo prihliadajú na kvalitu prednesu.

O vstupenku do finálovej časti festivalu svojim hlasom súperilo 16 malých rozspievaných klenotov, žiakov od 1. do 4. ročníka ZŠ: Jaroslava Kováčová, Anna Cicková, Denis Veňarský, Ivona Stvorcová, Hana Barcová, Luka Stojković, Vivien Feketeová, Katarína Válovcová, Mária Magdaléna Torňošová, Daniel Sretenović, Elenka Petríková, Michaela Lomenová, Elena Gajanová,  Marína Benková, Antonio Toman a Anabela Košútová. Program viedla moderátorská dvojica Daniela Severínyová a Martin Torňoš.

Pod organizáciu kvalifikačnej časti festivalu sa spoločne podpisujú ZŠ Mladých pokolení a D.K. 3. októbra a k úprave scény už tradične svojimi výšivkami prispel aj Ženský spolok v Kovačici.

                                                                                                                                                         

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs