Matičiari mali pracovný zraz v Petrovci

15.máj 2016

Matičiari mali pracovný zraz v Petrovci

Minútka ticha pre zosnulých matičiarov

Minútka ticha pre zosnulých matičiarov

Správna rada Matice slovenskej v Srbsku včera zasadala v Báčskom Petrovci.

Svoje 27. zasadnutie Správna rada Matice slovenskej v Srbsku a predsedov Miestnych odborov MSS sa uskutočnilo Dome MSS Ľudovíta Štúra, kam pricestovali predstavitelia zo 17 prostredí, kde sa rozvíja slovenské povedomie a matičný život.

Predsedníctvo MSS

Predsedníctvo MSS

Matičiari absolvovali rokovací program, v rámci ktorého sa posudzovali a schvaľovali správy o činnosti MSSfinančnej správy za rok 2015, plán práce na rok 2016, diskutovali o pálčivých problémoch, ktoré sa nielen v poslednom období nakopili, ale zaujali aj stanovisko o predaji starého matičného automobilu Škoda Felícia, darom už nebohého Ľudovíta Mišíka z Ružomberka.

Matičné auto Škoda Felícia je už v nepojazdnom stave

Matičné auto Škoda Felícia je už v nepojazdnom stave

Po privítaní, minútke ticha pre zosnulého predsedu jánošíckych matičiarov Pavla Kríža a bývalého predsedu novosadských matičiarov Jaroslava Feldyho, ako i zistení kvóra, pracovné predsedníctvo v čele s predsedníčkou MSS Katarínou Melegovou-Melichovou si zvolilo overovateľov zápisnice, schválili zápisníc z 26. zasadnutia Správnej rady MSS, ktoré sa konalo 6. júna 2015 vo Vojlovici. Potom sa už dalo na analýzu vlaňajších správ a takmer v polovici roka už pomaly niektorých už i zrealizovaných plánov práce MSS na bežný rok.

V pokračovaní zasadnutia delegáti rokovali a sa schválili návrh na matičné uznania za rok 2015 a v rámci posledného bodu týkajúceho sa informácií, otázok a návrhov matičiari sa dohodli, že zasadnutie Zhromaždenia MSS bude v nedeľu 29. mája o 17. hodine v sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs