V Novom Sade otvorený 83. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh

15.máj 2016

V Novom Sade otvorený 83. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh

PREZENTÁCIA MODERNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

5

Prezident Srbska Tomislav Nikolić

Včera za účasti početných hostí z domova a zo zahraničia 83. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh slávnostne otvoril prezident Srbska Tomislav Nikolić.

Vo svojom príhovore vyzdvihol, že domáce poľnohospodárstvo a celý agrosektor začali uskutočňovať projekty, ktoré by mali prispieť k rýchlejšiemu rozvoju celého Srbska.

Pripomenul, že poľnohospodársky veľtrh je nielen miestom nadväzovania spolupráce medzi podnikateľmi, ale je to miesto, kde sa stretávajú národy.

Vo svojom krátkom príhovore prezident Nikolić pozdravil aj veľvyslanca Talianska v Srbsku Giuseppeho Mancu, ktorého krajina je tohtoročný partner poľnohospodárskeho veľtrhu v Novom Sade.

Spolupráca medzi našimi dvomi krajinami je veľmi významná aj z toho hľadiska, že si navzájom prenášame skúsenosti. To je dôležité najmä pre Srbsko, pretože Taliansko je európsky líder vo výrobe zariadení a strojov pre potravinársky a vinársky priemysel.

1Prezident Nikolić vyzdvihol význam poľnohospodárskeho veľtrhu aj preto, že sa na ňom zúčastňujú všetky významné firmy a podniky na výrobu poľnohospodárskych strojov, zariadení, mechanizácie, sadivového materiálu, osiva a ostatných výrobkov súvisiacich s týmto dôležitým hospodárskym odvetvím. Je povzbudzujúce, že tento rok sa opäť na výstavisko vrátili aj firmy, ktoré sa nakrátko stiahli zo srbského trhu.

3

Ministerka poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Snežana Bogosavljevićová Boškovićová

Okrem prezidenta Srbska prítomným sa prihovorili minister hospodárstva Željko Sertić, ministerka poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Snežana Bogosavljevićová Boškovićová, veľvyslanec Talianska v Srbsku Giuseppe Manca, starosta Nového Sadu Miloš Vučević a generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković.

Po uvítacej ceremónii hostia spoločne obišli poľnohosodársky veľtrh.

Ľubica Sýkorová

 

 

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs