Matičiari úspešní

9.jan 2013

Na sklonku minulého roku, presnejšie 28. decembra 2012, snemovali padinskí matičiari. Na výročnom zasadnutí, ktoré malo i slávnostný ráz, dôkladne rozanalyzovali činnosť v roku 2012. V úvodnom výklade predseda MOMS v Padine Dušan Kereš výstižne hovoril o činnosti padinských matičiarov v uplynulom období. Vyzdvihol, že činnosť padinského MOMS bola rôznorodá. Prejavila sa na poli kultúrnom, vydavateľskom, spoločensko-zábavnom a športovom.

Jedno z podujatí, ktoré padinský MOMS organizuje, je aj festival Padina spieva. Na snímke A. Chalupovej je mladý spevák Daniel Cicka.

Keď ide o kultúrnu činnosť, treba povedať, že MOMS Padina i tentoraz bol v spolupráci s Domom kultúry hlavným organizátorom Festivalu slovenských ľudových piesní Padina spieva 2012. Bol to už 39. festivalový ročník, ktorý afirmuje mladých spevákov a zachováva tradíciu ľudových piesní. Padinskí matičiari podporili i Banátsky festival slovenských ľudových piesní V padinskej doline. V uplynulom období nadviazala sa i tesná spolupráca s padinským Združením výtvarných umelcov Smäd. Umelci sa stretávajú v matičných miestnostiach, v ktorých nedávno oslávili výročie založenia. Maliari súčasne pomáhajú činnosť matičiarov. V uplynulom období matičiari sa naplno angažovali v prezentácii ďalšieho knižného vydania MOMS a Základnej školy maršala Tita pod názvom Školstvo v Padine. Je to zborník prác z dejín a súčasnosti školstva v Padine, prvá publikácia takéhoto rázu. Na kultúrno-spoločenskom poli v minulom roku dominovalo podujatie Víno, hudba, klobásy, ktorá tradične už sedemnástykrát pripútala veľkú pozornosť Padinčanov. Treba pripomenúť, že Miestny odbor Matice slovenskej v Padine sa sústavne zúčastňuje na matičnom futbalovom turnaji. Dvakrát bol i hostiteľom a trikrát padinské mužstvo bolo i víťazom. Na tomto zasadnutí i kádrovo obnovili Správnu radu MOMS.

V rozprave padinskí matičiari kladne zhodnotili vlastnú činnosť, no poukázali i na to, že sa v nasledujúcom období môžu dosiahnuť i lepšie výsledky.

 O. Kotváš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs