Kovačica vo svete, svet v Kovačici

9.jan 2013

Prvého januára je zvyčajne osada insity „vo svete“ a „svet“ obvykle v Kovačici. Už tradične prvý deň v novom roku sa Galéria Babka zúčastňuje na belehradskom podujatí Ulica otvoreného srdca. Tohto roku na hlavnom javisku pri divadle Ateliér 212 maľovali šamlíky traja maliari oblečení v troch rozličných krojoch: Zuzana Jarmocká v slovenskom, Adam Mezin v rumunskom a Klára Babková v srbskom banátskom kroji. Jednu takú kovačickú podnožku autorky Vieroslavy Svetlíkovej dostal prednedávnom i najlepší tenista sveta Novak Ðoković.

Onedlho by mal uzrieť svetlo sveta aj CD kalendár s dvanástimi maľovanými šamlíkmi dvanástich autorov. Báseň o šamlíkoch slovenského básnika Ľubomíra Feldeka preložia do jedenástich jazykov. Desať jazykov vrátane slovenského a srbského je z oblasti Panónskej nížiny a ďalšie dva zastúpené v kalendári budú anglický a francúzsky. Galéria Babka tento kalendár realizuje s belehradskou kanceláriou UNICEF.

V roku 2009 na Ulici otvoreného srdca účinkovali spolu súkromná galéria a Spomienkové stredisko Dr. Jána Bulíka. Kovačičania v Belehrade 1. januára spomínaného roku boli aj v Knez Mihajlovej ulici číslo 8, kde pri pamätnej tabuli Jánovi Bulíkovi vzdali hold tejto významnej osobnosti vojvodinských Slovákov (Bulík sa narodil 1. 1. 1897 v Kovačici, v Belehrade – v Knez Mihajlovej ulici mal svoju advokátsku kanceláriu).

Z OBRAZÁRNE – „MEŠKÁREŇ“

Úspešná spolupráca galérie a spomienkového strediska pokračovala i tohto Nového roku. Spomienkové stredisko Dr. Jána Bulíka si pripomenulo päť rokov od svojho založenia (1. 1. 2008) v Galérii Babka. V dolnej časti obrazárne bola nainštalovaná výstava fotografií a iných dokumentov o doterajšom pôsobení strediska. Najviac fotografií na 15 banneroch sú zábery z Detských svadieb v Kovačici, Trenčíne, Hrušove, Belehrade a Loznici, ale i z humanitárnych akcií na Mikuláša, odhalenia búst Jánovi Bulíkovi a Jánovi Čaplovičovi v Kovačici, z výstavy PhDr. Zuzany Drugovej Kovačica – medzníky v dejinách svetoznámeho mestečka v Banskej Bystrici, Trenčíne, Novom Sade a Kovačici, z podujatia Dvestoročný zvon v Kovačici, výletu do Tršića a Nitry, z organizácie Kovačických bálov, z premiéry knihy ostojićevskej spisovateľky Zory Raškovej. Slovom – zábery zovšadiaľ, kde stredisko pôsobilo v spomenutom období na „národa roli dedičnej“. Okrem autora tohto textu fotografie pre bannery poskytli ešte aj Štúdio S, Foto Centar, J. Jančovic, Z. Drugová, P. Baláž, Samuel Kráľovský a K. Lenhartová. Výstavu slávnostne otvorila Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, ktorá v príhovore zdôraznila dôležitý význam kultúry v živote vojvodinských Slovákov.

Výstavu snímok a iných dokumentov o doterajšej činnosti Spomienkového strediska Dr. Jána Bulíka otvorila Katarína Melegová-Melichová

Na prezentácii CD Aradáčske meškárky úvodom prítomných pozdravil Pavel Babka, riaditeľ Galérie Babka. Šťastný rok 2013 zavinšoval početným prítomným z Kovačice, Padiny, Vojlovice, Aradáča, Kysáča, Báčskeho Petrovca, Nového Sadu a Nového Belehradu Pavel Baláž, predseda Spomienkového strediska, vydavateľa CD. Program moderovala Katarína Lenhartová-Petríková. Prečítané boli úryvky z recenzie Mgr. Janka Siromu a články o meškárkach Bogdana Ibrajtera a Ivany Grgurićovej. Ženský cirkevný spevokol Kresťanské srdcia pod taktovkou Jána Marka odspieval hymnu strediska Hojže, Bože. Na dobrú náladu spievali a hrali aradáčske meškárky Anna Puderková, Erža Jančová, Erža Jánošíková a Zuzana Zelenáková. Odzneli piesne Aradáčska krčma nová, Kolíše sa javor, V aradáčskom šírom poli, Tam okolo LevočiŠípová ružička, za čo si kvarteto meškárok získalo dlhotrvajúce potlesky. Z obrazárne sa tak, aspoň na chvíľu, stala – „meškáreň“.

Predsedníčka MOMS Aradáč Anna Bagľašová sa poďakovala Márii Kováčovej a Pavlovi Balážovi, iniciátorom projektu vydania kompaktnej platne. Predseda Baláž venoval čerstvé cédečká spolupracovníkom strediska. Záverom na občerstvenie členovia strediska podávali sladké a slané pochúťky, varené víno, rumový a obyčajný čaj.

Po akciách v Galérii Babka členovia strediska odišli k buste Jána Bulíka v kovačickom parku a položili tam veniec. Pred týmto činom sa zúčastneným prihovorili i Rastislav a Elena Surovci. Na spomínaných troch podujatiach sa zúčastnilo i hodne matičných dejateľov: traja predsedovia Matice slovenskej v Juhoslávii, resp. Srbsku (K. Melegová-Melichová, R. Surový a Branislav Slivka), traja bývalí predsedovia MOMS v Kovačici a súčasná predsedníčka MOMS v Aradáči.

Prednedávnom mali členovia strediska valné a volebné zhromaždenie. Predsedom zostal Pavel Baláž, za podpredsedov zvolili PhDr. Zuzanu Drugovú a  Pavla Jašku, tajomníkom je Martin Marček a pokladníčkou Katarína Lenhartová.

Ján Špringeľ   

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs