Oslava výročia Bažaličky na Štefana

9.jan 2013

Tradičný Štefanský program Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen usporiadali v Dome kultúry v Kulpíne, ktorý tentoraz Miestne spoločenstvo Kulpín vybavilo aj dodatočným vykurovaním. Svoju celoročnú ochotnícku prácu predstavili spolkári pred plnou sieňou obecenstva. Koncoročný program sa zároveň niesol v znamení 20. výročia založenia Detského folklórneho súboru Bažalička KUS Zvolen.

Dievčatá z mládežníckeho súboru v pestrých kostýmoch predviedli moderný rytmický tanec

Príjemné sledovanie programu poprial a k výročiu zvolenovcom najprv zablahoželal predseda Rady Miestneho spoločenstva Kulpín Miroslav Čeman. V úvodnej časti programu sa prihovoril i predseda KUS Zvolen Michal Čiliak a podal súvahu minuloročnej činnosti spolku a prejdenej 20-ročnej cesty súboru Bažalička. Spolkári sa svojmu terajšiemu predsedovi a dlhoročnému choreografovi spolku za jeho dlhoročnú húževnatú a neraz neľahkú prácu v spolku Zvolen odvďačili plaketou. Po oficiálnej časti sa to na javisku roztočilo. Zvolenovci v plnej miere ukázali, čo robia v spolku a ako sa im darí. Najprv sa predstavil oslavujúci DFS Bažalička a sympatické kulpínske deti potešili pesničkami, recitáciami a tančekmi. Kulpínska Bažalička má toho času tri detské tanečné skupiny, ktoré sú naozaj početné. Sympatickou divadelnou inscenáciou znázorňujúcou život spolkárov na mnohopočetných skúškach v miestnostiach spolku sa na javisku predstavili niekdajší bažaličkári a členovia divadelnej sekcie KUS Zvolen. Štefanský program k výročiu detského súboru bol obohatený výstupom hostí. Do Kulpína v ten večer zavítal DFS Vienok KIS Kysáč s choreografiami Vladimíra Medveďa a ich výstupy, ako aj spevy hudobne sprevádzal orchester pod taktovkou harmonikára Miloslava Kardelisa. Keď ide o úspešných spevákov, z kulpínskeho prostredia vyrástla i speváčka Jarmila Kolárová z Petrovca (rod. Virágová), ktorá bude tohto roku aj vďaka odbornej pomoci profesorky Anny Medveďovej jednou zo speváčok prezentujúcich Petrovec na pivnickom festivale. Predstavila sa vo svojom rodnom Kulpíne a obecenstvo ju aj tentoraz odmenilo búrlivým potleskom.

Bývalí členovia Bažaličky a teraz mládežníckeho súboru KUS Zvolen tiež prezentovali na domácom javisku osvedčené choreografie M. Čiliaka, s ktorými v uplynulom roku vystúpili nielen na domácich festivaloch, ale aj v zahraničí. Novinkou bola páčivá moderná rytmika v podaní šantivých dievčat z mládežníckeho súboru. Sólovým spevom sa divákom poklonili Andrea Šimová, Michaela a Kristína Čiliakové, ktoré budú reprezentovať Kulpín na tohtoročnom Stretnutí v pivnickom poli. Humorné scénky kulpínskych divadelníkov naladili a rozosmiali divákov. Program moderovala Viera Dorčová-Babiaková a v orchestri pod vedením Ondreja Maglovského bola časť orchestra Rádia Nový Sad a zo Zvolena harmonikári Vladimír Zima a M. Čiliak. Obecenstvo oslávencom blahoželalo zaslúženým potleskom.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs